/***************************************************************************** * * * Subor COLOR.C * * * *****************************************************************************/ unsigned char atributy[]={ 0x71, //podklad 0 0x70, //horny riadok 1 0x74, //prve pismena v hornom riadku 2 0x30, //bar v hornom riadku 3 0x70, //dolny riadok 4 0x74, //prve pismena v dolnom riadku 5 0x70, //zvisle menu 6 0x70, //okraj zvisleho menu 7 0x74, //prve pismeno zvisleho menu 8 0x2f, //bar zvisleho menu 9 0x7f, //okno pre citanie suboru 10 0x7f, //okraj 11 0x1f, //riadok pre zadavanie mena 12 0x2f, //pri zaciatku zadavania mena 13 0x19, //spodny riadok s menom adresara 14 0x30, //pre adresar 15 0x2f, //bar v adresary 16 0x4f, //chybove okno 17 0x4f, //okraj 18 0x70, //cas 19 0x30, //help okno 20 0x3f, //okraj 21 0x70, //okno pre zadavanie poctu riadkov 22 0x70, //okraj 23 0x1f, //text 24 0x2f, //na zaciatku zadavania textu 25 0x70, //citanie mena suboru 26 0x7f, //okraj 27 0x1f, //text 28 0x2f, //na zaciatku zadavania textu 29 0x70, //okno info 30 0x7f, //okraj 31 0x1e, //tabulka 32 0x4f, //kurzor v tabulke 33 0x5f, //zvyrazneny stlpec 34 0x70, //okno pre definiciu pripon 35 0x7f, //okraj 36 0x1f, //text 37 0x2f, //na zaciatku textu 38 0x70, //okno pre petrick v automatickom 39 0x7f, //okraj 40 0x1f, //ESC=stop 41 0x1e, //vysledkove okno 42 0x1f, //okraj 43 0x1d, // 44 }; /*--------------------------------END---------------------------------------*/