{ POMZIK.PAS Copyright (c) Peter Burian } { Tento program vam vie ohodnotit meno, priezvisko, vek, } { najoblubenejšie cislo 1 a 2. A ked sa vase hodnotenie skoncilo } { tak sa automaticky zacne tlacit na tlacarni. } { } { Datum:07.08.2005 http://www.trsek.com } program pomzik; uses dos,crt,printer; var a,b:string; a1,a2,c:integer; begin clrscr; write('Meno:'); read(a); clrscr; writeln; writeln; writeln; writeln; writeln; writeln; writeln; writeln; writeln; writeln; writeln(' Ahoj ',a,''); writeln; writeln; writeln; writeln; writeln; writeln; writeln; writeln; writeln; writeln; delay(2000); clrscr; writeln ('╔════════════════════════╗ Tento program sluzi na to aby'); delay(100); writeln ('║ Uvitanie ║ ohodnotil vase meno, priezvisko,'); delay(100); writeln ('║════════════════════════║ vek,najoblubenejsie cislo1 a 2.'); delay(100); writeln ('║ Vitajte v programe ║ Ak stlacite "A" tak sa zacne'); delay(100); writeln ('║ POZMIK ║ ohodnotenie vasho mena...'); delay(100); writeln ('╚════════════════════════╝ Program sa zacne pytat na vase meno...'); delay(100); writeln; delay(100); writeln ('╔════════════════════════╗'); delay(100); writeln ('║ Informacie ║'); delay(100); writeln ('║════════════════════════║'); delay(100); writeln ('║ Autor programu ║'); writeln ('║ (prezivka): ║'); delay(100); writeln ('║ Dr.Eggman ║'); delay(100); writeln ('║ ║'); delay(100); writeln ('║ Vytvorene v roku: ║'); delay(100); writeln ('║ 2005 ║'); delay(100); writeln ('║ ║'); delay(100); writeln ('║Ak mate neake napady ako║'); delay(100); writeln ('║vylepsit tento program ║'); delay(100); writeln ('║ poslite E-mail na: ║ ╔═══════════════╗'); delay(100); writeln ('║ peter.burian@post.sk ║ ║ START "A" -> ║'); delay(100); writeln ('╚════════════════════════╝ ╚═══════════════╝'); readln; readln; writeln ('***********************************************************'); writeln ('Meno: Uz bolo zadane ako ',a,''); sound(1000); delay(200); nosound; write ('Priezvisko:'); readln(b); sound(1000); delay(200); nosound; write ('Vek: '); readln(c); sound(1000); delay(200); nosound; write ('Vase najoblubenejsie cislo1(max.10000): '); readln(a1); sound(1000); delay(200); nosound; write ('Vase najoblubenejsie cislo2(max.10000): '); readln(a2); sound(1000); delay(200); nosound; sound(100); delay(200); nosound; writeln; writeln; writeln; writeln; writeln; writeln; write(Lst,'Nazor na:'); writeln(Lst,'',a,''); write('Nazor na:'); textcolor(lightblue); writeln('',a,''); textcolor(white); writeln(Lst,'Akeeeeeeeeee pekne meno ze ',a,' jeeeeeeej :-)'); writeln(Lst,'----------------------------------------------------------------'); writeln('Akeeeeeeeeee pekne meno ze ',a,' jeeeeeeej :-)'); sound(100); delay(200); nosound; writeln; write(Lst,'Nazor na:'); writeln(Lst,'',b,''); write('Nazor na:'); textcolor(lightblue); writeln('',b,''); textcolor(white); writeln(Lst,'Akeeeeeeeee smiesne priezvisko ze ',b,' heeeeeeee :-D'); writeln(Lst,'heeeeeeeeeeeeeeheeeeeeeeeeeeeheeeeeeeeeeeheheheheheee'); writeln(Lst,'----------------------------------------------------------------'); writeln('Akeeeeeeeee smiesne priezvisko ze ',b,' heeeeeeee :-D'); writeln('heeeeeeeeeeeeeeheeeeeeeeeeeeeheeeeeeeeeeeheheheheheee'); sound(100); delay(200); nosound; writeln; write(Lst,'Nazor na:'); writeln(Lst,'',c,''); write('Nazor na:'); textcolor(lightblue); writeln('',c,''); textcolor(white); writeln('Akyyyyyyyy pekny vek ze ',c,' rokov :-)'); writeln(Lst,'Akyyyyyyyyyy pekny vek ze ',c,' rokov :-)'); writeln(Lst,'----------------------------------------------------------------'); sound(100); delay(200); nosound; writeln; write(Lst,'Nazor na:'); writeln(Lst,'',a1,''); write('Nazor na:'); textcolor(lightblue); writeln('',a1,''); textcolor(white); writeln('TOTO je tvoje najoblubenejsie cislo ze ',a1,'. Ja mam ',a1+a2); writeln(Lst,'TOTO je tvoje najoblubenejsie cislo ze ',a1,'. Ja mam ',a1+a2); writeln(Lst,'----------------------------------------------------------------'); sound(100); delay(200); nosound; writeln; write(Lst,'Nazor na:'); writeln(Lst,'',a2,''); write('Nazor na:'); textcolor(lightblue); writeln('',a2,''); textcolor(white); writeln('Pekne je. Ti mas ',a2,' ale ja mam ine: ',a1-c); writeln(Lst,'Pekne je. Ti mas ',a2,' ale ja mam ine: ',a1-c); writeln(Lst,'----------------------------------------------------------------'); sound(100); delay(200); nosound; writeln; writeln; writeln; writeln('Prebieha tlac \ Probiha tisk'); writeln; writeln; writeln; writeln(Lst,' '); writeln(Lst,' '); writeln(Lst,' '); writeln(Lst,' '); writeln(Lst,' '); writeln(Lst,' '); writeln(Lst,' '); writeln(Lst,' '); writeln(Lst,' '); writeln(Lst,' '); writeln(Lst,' '); writeln(Lst,' '); writeln(Lst,' '); writeln(Lst,' \ | | | | / '); writeln(Lst,' __________ '); writeln(Lst,' / _ _ \ '); writeln(Lst,' / / \ / \ \ '); writeln(Lst,' / \_/ \_/ \ '); writeln(Lst,' \ / '); writeln(Lst,' \ -------- / '); writeln(Lst,' \__________/ '); writeln(Lst,' '); writeln(Lst,' '); writeln(Lst,' '); writeln(Lst,' '); writeln(Lst,' '); writeln(Lst,' '); writeln(Lst,' '); writeln(Lst,' '); writeln(Lst,' '); writeln(Lst,' '); writeln(Lst,' '); writeln(Lst,' '); writeln(Lst,' '); writeln(Lst,' '); writeln(Lst,' '); writeln(Lst,' '); writeln(Lst,' '); writeln(Lst,'_____________________________Peter Burian____'); readln; end.