{ HADAJ_CISLO2.PAS Copyright (c) Durica } { } { Hra v ktorej hádate náhodne vygenerované číslo pričom vám program } { vždy povie či vami zadané číslo je väčšie alebo menšie. Hra končí } { uhádnutím čísla + program napíše na koľký pokus ste číso uhádli. } { } { Author: Mato Durica } { Date : 16.03.2009 http://www.trsek.com } uses crt; var a,b,c,m :byte; procedure hadaj; begin clrscr; randomize; b:=random(100)+1; writeln('hadaj cislo od 1 do 100'); while a<>b do begin readln(a); inc(c); if a=b then writeln('gratulujem uhadol(a) si na ',c,'. pokus') else begin if a>b then writeln('skus mensie') else writeln('skus vacsie'); end; end; writeln; writeln('__________________________________'); writeln('ak chces hru opakovat zadaj " 1 " '); writeln('ak chces hru ukoncit zadaj " 2 " '); readln(m); if m=1 then hadaj; end; begin hadaj end.