{ KALENDAR.PAS Copyright (c) ghostix } { Na poziadanie vykresli kalendar mesiaca usporiadany podla tyzdnov } { Platny pre rok 2007. } { } { Author: Ghostix } { Date : 18.11.2007 http://www.trsek.com } program kalendar; uses crt; var z:char; procedure januar; begin clrscr; writeln('----------------------'); writeln('|Po|Ut|St|St|Pi|So|Ne|'); writeln('| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7|'); writeln('| 8| 9|10|11|12|13|14|'); writeln('|15|16|17|18|19|20|21|'); writeln('|22|23|24|25|26|27|28|'); writeln('|29|30|31| | | | |'); writeln('----------------------'); readln; end; procedure februar; begin clrscr; writeln('----------------------'); writeln('|Po|Ut|St|St|Pi|So|Ne|'); writeln('| | | | 1| 2| 3| 4|'); writeln('| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|'); writeln('|12|13|14|15|16|17|18|'); writeln('|19|20|21|22|23|24|25|'); writeln('|26|27|28| | | | |'); writeln('----------------------'); readln; end; procedure marec; begin clrscr; writeln('----------------------'); writeln('|Po|Ut|St|St|Pi|So|Ne|'); writeln('| | | | 1| 2| 3| 4|'); writeln('| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|'); writeln('|12|13|14|15|16|17|18|'); writeln('|19|20|21|22|23|24|25|'); writeln('|26|27|28|29|30|31| |'); writeln('----------------------'); readln; end; procedure april; begin clrscr; writeln('----------------------'); writeln('|Po|Ut|St|St|Pi|So|Ne|'); writeln('| | | | | | | 1|'); writeln('| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8|'); writeln('| 9|10|11|12|13|14|15|'); writeln('|16|17|18|19|20|21|22|'); writeln('|23|24|25|26|27|28|29|'); writeln('|30| | | | | | |'); writeln('----------------------'); readln; end; procedure maj; begin clrscr; writeln('----------------------'); writeln('|Po|Ut|St|St|Pi|So|Ne|'); writeln('| | 1| 2| 3| 4| 5| 6|'); writeln('| 7| 8| 9|10|11|12|13|'); writeln('|14|15|16|17|18|19|20|'); writeln('|21|22|23|24|25|26|27|'); writeln('|28|29|30|31| | | |'); writeln('----------------------'); readln; end; procedure jun; begin clrscr; writeln('----------------------'); writeln('|Po|Ut|St|St|Pi|So|Ne|'); writeln('| | | | | 1| 2| 3|'); writeln('| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|'); writeln('|11|12|13|14|15|16|17|'); writeln('|18|19|20|21|22|23|24|'); writeln('|25|26|27|28|29|30| |'); writeln('----------------------'); readln; end; procedure jul; begin clrscr; writeln('----------------------'); writeln('|Po|Ut|St|St|Pi|So|Ne|'); writeln('| | | | | | | 1|'); writeln('| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8|'); writeln('| 9|10|11|12|13|14|15|'); writeln('|16|17|18|19|20|21|22|'); writeln('|23|24|25|26|27|28|29|'); writeln('|30|31| | | | | |'); writeln('----------------------'); readln; end; procedure august; begin clrscr; writeln('----------------------'); writeln('|Po|Ut|St|St|Pi|So|Ne|'); writeln('| | | 1| 2| 3| 4| 5|'); writeln('| 6| 7| 8| 9|10|11|12|'); writeln('|13|14|15|16|17|18|19|'); writeln('|20|21|22|23|24|25|26|'); writeln('|27|28|29|30|31| | |'); writeln('----------------------'); readln; end; procedure september; begin clrscr; writeln('----------------------'); writeln('|Po|Ut|St|St|Pi|So|Ne|'); writeln('| | | | | | 1| 2|'); writeln('| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|'); writeln('|10|11|12|13|14|15|16|'); writeln('|17|18|19|20|21|22|23|'); writeln('|24|25|26|27|28|29|30|'); writeln('----------------------'); readln; end; procedure oktober; begin clrscr; writeln('----------------------'); writeln('|Po|Ut|St|St|Pi|So|Ne|'); writeln('| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7|'); writeln('| 8| 9|10|11|12|13|14|'); writeln('|15|16|17|18|19|20|21|'); writeln('|22|23|24|25|26|27|28|'); writeln('|29|30|31| | | | |'); writeln('----------------------'); readln; end; procedure november; begin clrscr; writeln('----------------------'); writeln('|Po|Ut|St|St|Pi|So|Ne|'); writeln('| | | | 1| 2| 3| 4|'); writeln('| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|'); writeln('|12|13|14|15|16|17|18|'); writeln('|19|20|21|22|23|24|25|'); writeln('|26|27|28| | | | |'); writeln('----------------------'); readln; end; procedure december; begin clrscr; writeln('----------------------'); writeln('|Po|Ut|St|St|Pi|So|Ne|'); writeln('| | | | | | 1| 2|'); writeln('| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|'); writeln('|10|11|12|13|14|15|16|'); writeln('|17|18|19|20|21|22|23|'); writeln('|24|25|26|27|28|29|30|'); writeln('|31| | | | | | |'); writeln('----------------------'); readln; end; begin repeat; writeln('1-januar, 2-februar, 3-marec'); writeln('4-april, 5-maj, 6-jun'); writeln('7-jul, 8-august, 9-september'); writeln('0-oktomber, n-november, d-december'); writeln('k-konec,'); z:=readkey; if z='1' then begin januar; end; if z='2' then begin februar; end; if z='3' then begin marec; end; if z='4' then begin april; end; if z='5' then begin maj; end; if z='6' then begin jun; end; if z='7' then begin jul; end; if z='8' then begin august; end; if z='9' then begin september; end; if z='0' then begin oktober; end; if z='n' then begin november; end; if z='d' then begin december; end; until z='k'; readln; end.