{ FAKTORIAL3.PAS Copyright (c) Andrej } { } { Jednoduchy program na vypocitanie faktorialu ale len do 12. } { Potom sa dostava do vysokych cisel ktore nedokaze spracovat. } { } { Author: Andrej (Odplata) } { E-mail: odplata.pride (at) centrum (dot) sk { Date : 16.03.2009 http://www.trsek.com } Program Faktorial; Var a:integer; b:integer; c:integer; d:integer; x:integer; z:integer; Begin Writeln('Zadaj cislo: '); Readln(a); x:=a; b:=x-1; c:=1; z:=x*b*c; c:=z; Writeln('X= ',x,' B= ',b,' Z= ',z); x:=b; Writeln('Nove X= ',x,' nove C= ',c); Writeln(''); If b=1 Then Begin Writeln('Faktrorial cisla ',a,' je: ',z); Readln; End; If b>1 Then Begin Repeat b:=x-1; x:=d; x:=1; z:=x*b*c; c:=z; Writeln('X= ',x,' B= ',b,' Z= ',z); x:=b; Writeln('Nove X= ',x,' nove C= ',c); Writeln(''); Until b=1; Writeln('Faktrorial cisla ',a,' je: ',z); Readln; End; End.