{ HRA21.PAS Copyright (c) Pavel Patak } { Je 21 sirek. 2 hraci stridavo odebiraji sirky. Kto vezme posledni } { prohrava. } { } { Datum:28.10.2004 http://www.trsek.com } Program Hra21; Const MaxOdeber = 3; PocetKol = 150; PocetSirek:integer = PocetKol*MaxOdeber + PocetKol +1; Var Odeber : 1..3; Begin Randomize; Repeat {Ale muze byt i for, takovy je tahle hra podfuk} Writeln('Pocet zbyvajicich sirek : ',PocetSirek); Write('Kolik odeberes? '); Readln(Odeber); if (Odeber < 1) or (Odeber > MaxOdeber) then begin Odeber:=Random(MaxOdeber)+1; Writeln('To je podvod. Odeberes : ',Odeber); end; Writeln('Ja odeberu ',MaxOdeber-Odeber+1); {Pocet dohromady odebranych sirek je vzdy MaxOdber+1} Writeln; Dec(PocetSirek,MaxOdeber+1); Until PocetSirek=1; Writeln('Zbyva posledni sirka. Prohral jsi!'); Readln; End.