Program ohodnotÝ tvoje meno, priezvisko, vek.

Delphi & Pascal (Ŕeskß wiki)
P°ejÝt na: navigace, hledßnÝ
Kategˇrie: KMP (Programy mladřch programßtor¨)

Autor: Peter Burian
Program: Pomzik.pas
Soubor exe: Pomzik.exe

Tento program vßm vie ohodnoti╗ meno, priezvisko, vek, najobÁ˙benej╣ie ŔÝslo 1 a 2. A ke´ sa va╣e hodnotenie skonŔilo tak sa automaticky zaŔne tlaŔi╗ na tlaŔarni.
{ POMZIK.PAS               Copyright (c) Peter Burian }
{ Tento program vam vie ohodnotit meno, priezvisko, vek,      }
{ najoblubenejšie cislo 1 a 2. A ked sa vase hodnotenie skoncilo  }
{ tak sa automaticky zacne tlacit na tlacarni.           }
{                                  }
{ Datum:07.08.2005               http://www.trsek.com }
 
program pomzik;
uses dos,crt,printer;
var
  a,b:string;
  a1,a2,c:integer;
 
begin
  clrscr;
   write('Meno:');
   read(a);
  clrscr;
   writeln;
   writeln;
   writeln;
   writeln;
   writeln;
   writeln;
   writeln;
   writeln;
   writeln;
   writeln;
   writeln('                   Ahoj ',a,'');
   writeln;
   writeln;
   writeln;
   writeln;
   writeln;
   writeln;
   writeln;
   writeln;
   writeln;
   writeln;
   delay(2000);
  clrscr;
   writeln ('╔════════════════════════╗       Tento program sluzi na to aby');
   delay(100);
   writeln ('║    Uvitanie    ║       ohodnotil vase meno, priezvisko,');
   delay(100);
   writeln ('║════════════════════════║       vek,najoblubenejsie cislo1 a 2.');
   delay(100);
   writeln ('║  Vitajte v programe  ║       Ak stlacite "A" tak sa zacne');
   delay(100);
   writeln ('║     POZMIK     ║       ohodnotenie vasho mena...');
   delay(100);
   writeln ('╚════════════════════════╝       Program sa zacne pytat na vase meno...');
   delay(100);
   writeln;
   delay(100);
   writeln ('╔════════════════════════╗');
   delay(100);
   writeln ('║    Informacie    ║');
   delay(100);
   writeln ('║════════════════════════║');
   delay(100);
   writeln ('║   Autor programu   ║');
   writeln ('║    (prezivka):   ║');
   delay(100);
   writeln ('║    Dr.Eggman    ║');
   delay(100);
   writeln ('║            ║');
   delay(100);
   writeln ('║  Vytvorene v roku:  ║');
   delay(100);
   writeln ('║     2005      ║');
   delay(100);
   writeln ('║            ║');
   delay(100);
   writeln ('║Ak mate neake napady ako║');
   delay(100);
   writeln ('║vylepsit tento program ║');
   delay(100);
   writeln ('║ poslite E-mail na:  ║                ╔═══════════════╗');
   delay(100);
   writeln ('║ peter.burian@post.sk  ║                ║ START "A" -> ║');
   delay(100);
   writeln ('╚════════════════════════╝                ╚═══════════════╝');
  readln;
  readln;
   writeln ('***********************************************************');
   writeln ('Meno: Uz bolo zadane ako ',a,'');
   sound(1000);
   delay(200);
   nosound;
 
   write  ('Priezvisko:');
   readln(b);
   sound(1000);
   delay(200);
   nosound;
 
   write  ('Vek: ');
   readln(c);
   sound(1000);
   delay(200);
   nosound;
 
   write  ('Vase najoblubenejsie cislo1(max.10000): ');
   readln(a1);
   sound(1000);
   delay(200);
   nosound;
 
   write  ('Vase najoblubenejsie cislo2(max.10000): ');
   readln(a2);
   sound(1000);
   delay(200);
   nosound;
 
   sound(100);
   delay(200);
   nosound;
   writeln;
   writeln;
   writeln;
   writeln;
   writeln;
   writeln;
 
   write(Lst,'Nazor na:'); writeln(Lst,'',a,'');
   write('Nazor na:'); textcolor(lightblue); writeln('',a,'');
   textcolor(white);
   writeln(Lst,'Akeeeeeeeeee pekne meno ze ',a,' jeeeeeeej :-)');
   writeln(Lst,'----------------------------------------------------------------');
   writeln('Akeeeeeeeeee pekne meno ze ',a,' jeeeeeeej :-)');
   sound(100);
   delay(200);
   nosound;
 
   writeln;
   write(Lst,'Nazor na:'); writeln(Lst,'',b,'');
   write('Nazor na:'); textcolor(lightblue); writeln('',b,'');
   textcolor(white);
   writeln(Lst,'Akeeeeeeeee smiesne priezvisko ze ',b,' heeeeeeee :-D');
   writeln(Lst,'heeeeeeeeeeeeeeheeeeeeeeeeeeeheeeeeeeeeeeheheheheheee');
   writeln(Lst,'----------------------------------------------------------------');
   writeln('Akeeeeeeeee smiesne priezvisko ze ',b,' heeeeeeee :-D');
   writeln('heeeeeeeeeeeeeeheeeeeeeeeeeeeheeeeeeeeeeeheheheheheee');
   sound(100);
   delay(200);
   nosound;
 
   writeln;
   write(Lst,'Nazor na:'); writeln(Lst,'',c,'');
   write('Nazor na:'); textcolor(lightblue); writeln('',c,'');
   textcolor(white);
   writeln('Akyyyyyyyy pekny vek ze ',c,' rokov :-)');
   writeln(Lst,'Akyyyyyyyyyy pekny vek ze ',c,' rokov :-)');
   writeln(Lst,'----------------------------------------------------------------');
   sound(100);
   delay(200);
   nosound;
 
   writeln;
   write(Lst,'Nazor na:'); writeln(Lst,'',a1,'');
   write('Nazor na:'); textcolor(lightblue); writeln('',a1,'');
   textcolor(white);
   writeln('TOTO je tvoje najoblubenejsie cislo ze ',a1,'. Ja mam ',a1+a2);
   writeln(Lst,'TOTO je tvoje najoblubenejsie cislo ze ',a1,'. Ja mam ',a1+a2);
   writeln(Lst,'----------------------------------------------------------------');
   sound(100);
   delay(200);
   nosound;
 
   writeln;
   write(Lst,'Nazor na:'); writeln(Lst,'',a2,'');
   write('Nazor na:'); textcolor(lightblue); writeln('',a2,'');
   textcolor(white);
   writeln('Pekne je. Ti mas ',a2,' ale ja mam ine: ',a1-c);
   writeln(Lst,'Pekne je. Ti mas ',a2,' ale ja mam ine: ',a1-c);
   writeln(Lst,'----------------------------------------------------------------');
   sound(100);
   delay(200);
   nosound;
   writeln;
   writeln;
   writeln;
   writeln('Prebieha tlac \ Probiha tisk');
   writeln;
   writeln;
   writeln;
   writeln(Lst,' ');
   writeln(Lst,' ');
   writeln(Lst,' ');
   writeln(Lst,' ');
   writeln(Lst,' ');
   writeln(Lst,' ');
   writeln(Lst,' ');
   writeln(Lst,' ');
   writeln(Lst,' ');
   writeln(Lst,' ');
   writeln(Lst,' ');
   writeln(Lst,' ');
   writeln(Lst,' ');
   writeln(Lst,'           \ | | | | /   ');
   writeln(Lst,'           __________    ');
   writeln(Lst,'           / _  _ \   ');
   writeln(Lst,'          / / \ / \ \   ');
   writeln(Lst,'          /  \_/ \_/  \  ');
   writeln(Lst,'          \       /  ');
   writeln(Lst,'          \ -------- /   ');
   writeln(Lst,'           \__________/   ');
   writeln(Lst,' ');
   writeln(Lst,' ');
   writeln(Lst,' ');
   writeln(Lst,' ');
   writeln(Lst,' ');
   writeln(Lst,' ');
   writeln(Lst,' ');
   writeln(Lst,' ');
   writeln(Lst,' ');
   writeln(Lst,' ');
   writeln(Lst,' ');
   writeln(Lst,' ');
   writeln(Lst,' ');
   writeln(Lst,' ');
   writeln(Lst,' ');
   writeln(Lst,' ');
   writeln(Lst,' ');
   writeln(Lst,'_____________________________Peter Burian____');
readln;
end.