Delphi & Pascal (česká wiki):Úvod

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Revision as of 11:25, 7 October 2012 by Zdeno Sekerák (talk | contribs) (Vytvorená stránka „PascalWiki vznikla za ako pomocka pre programátorov jazyka Pascal. Konkrétne: * Turbo Pascal 5.x * Turbo Pascal 7.0 * FreePascal * Lazarus * Delphi Materiály si k...“)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

PascalWiki vznikla za ako pomocka pre programátorov jazyka Pascal.

Konkrétne:

  • Turbo Pascal 5.x
  • Turbo Pascal 7.0
  • FreePascal
  • Lazarus
  • Delphi


Materiály si kladú za cieľ podrobne popísať príkazy, funkcie, konštanty a premené jazyka. Pre uľahčenie je pri každom príkaze uvedený funkčný príklad tak aby ste mohli jeho podstatu vyskúšať a lepšie pochopiť.


Štruktúra príkazu vypadá nasledovne

Deklarácia
Uvedená deklarácia príkazu, jeho vstupné hodnoty. U funkcie návratová hodnota.


Viz také
Tu sú uvedené príkazy ktoré súvisia s naším príkazom. Sú buď podobné, alebo

Zdeno Sekerák (diskusia)