Open main menu

Exec

Vykoná určený program s určenou příkazovou řádkou.

Deklarace
procedure Exec(Path, CmdLine: string);
Režim
Reálný, Chráněný
Poznámky
Chyby jsou hlášeny v DosError.
Pokud překládáte program, který používá Exec, zmenšete maximální velikost haldy; jinak se Exec může vrátit s chybou nedostatku paměti (DosError = 8).


Viz také
DosError
DosExitCode
SwapVectors


Vzorový příklad

 { DOSXCODE.PAS }
 { Vzorový příklad pro DosExitCode a Exec }
 {$M $4000,0,0 }  { 16K zásobník, žádná halda }
 uses Dos;
 var
  ProgramName, CmdLine: string;
 begin
  Write('Program (úplná cesta): ');
  ReadLn(ProgramName);
  Write('Příkazový řádek programu ', ProgramName, ': ');

  ReadLn(CmdLine);
  WriteLn('Do Exec...');

  SwapVectors;
  Exec(ProgramName, CmdLine);
  SwapVectors;

  WriteLn('...zpět z Exec');
  if DosError <> 0 then{ Chyba? }
   WriteLn('Chyba DOSu #', DosError)
  else
   WriteLn('Exec úspěšný. ', 'Výstupní kód synovského procesu = ', DosExitCode);
 end.