GetAspectRatio

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Vrací efektivní rozlišení grafické obrazovky, ze kterého lze vypočítat poměr stran.

Deklarace
procedure GetAspectRatio(var Xasp, Yasp: Word);
Režim
Reálný, Chráněný
Poznámky
Poměr stran (aspect ratio) je (Xasp:Yasp).
Viz také
Arc
Circle
Ellipse
GetMaxX
GetMaxY
PieSlice


Vzorový příklad

{Getasprt.PAS}
{Vzorový příklad pro proceduru GetAspectRatio.}
uses Graph;
var
 Gd, Gm: Integer;
 Xasp, Yasp: Word;
 XSideLength, YSideLength: Integer;
begin
 Gd := Detect;
 InitGraph(Gd, Gm, ' ');
 if GraphResult <> grOk then
  Halt(1);
 GetAspectRatio(Xasp, Yasp);
 XSideLength := 20;
 { Adjustace délky Y pro poměr stran }
 YSideLength := Round( (Xasp / Yasp) * XSideLength);
 { Nakreslí na obrazovku "čtvercový" obdélník }
 Rectangle(0, 0, XSideLength, YSideLength);
 Readln;
 CloseGraph;
end.