GetY

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Vrací souřadnici Y aktuální pozice (CP).

Deklarace
function GetY: Integer;
Režim
Reálný, Chráněný
Poznámky
Hodnota GetY je relativní vůči rozměrům aktivního výřezu, jak ilustrují následující příklady.
 SetViewPort(0, 0, GetMaxX, GetMaxY, True);
 Přemístí CP do absolutní pozice (0, 0) a GetY vrátí hodnotu 0.
 MoveTo(5, 5);
 Přemístí CP do absolutní pozice (5, 5) a GetX vrátí hodnotu 5.
 SetViewPort(10, 10, 100, 100, True);
 Přemístí CP do absolutní pozice (10, 10), ale GetY vrátí hodnotu 0.
 MoveTo(5, 5);
 Přemístí CP do absolutní pozice (15, 15), ale GetY vrátí hodnotu 5.
Omezení
Je nutno být v grafickém režimu.
Viz také
GetViewSettings
GetX
InitGraph
MoveTo
SetViewPort


Vzorový příklad

{Getx.PAS}
{Vzorový příklad pro funkci GetX.}
uses Graph;
var
 Gd, Gm: Integer;
 X, Y: Integer;
begin
 Gd := Detect;
 InitGraph(Gd, Gm, ' ');
 if GraphResult <> grOk then
  Halt(1);
 OutText('Začínáme zde. ');
 X := GetX;
 Y := GetY;
 OutTextXY(20, 10, 'Nyní jsme zde...');
 OutTextXY(X, Y, 'Nyní opět zpátky zde.');
 Readln;
 CloseGraph;
end.