Line

Z Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání

Nakreslí čáru z (X1, Y1) do (X2, Y2).

Deklarace
procedure Line(x1, y1, x2, y2: Integer);
Režim
Reálný, Chráněný
Poznámky
Nakreslí čáru ve stylu a tloušťce, definované procedurou SetLineStyle, a použije barvu, nastavenou pomocí SetColor. Procedurou SetWriteMode můžete určit, zda se čára na obrazovku zkopíruje nebo nakreslí operací XOR.
Pamatujte, že
MoveTo(100, 100);
LineTo(200, 200);
je ekvivalentní s
Line(100, 100, 200, 200);
MoveTo(200, 200);
Použijte proceduru LineTo, když ukazatel pozice (CP) je na jednom konci budoucí čáry. Pokud chcete mít při nakreslení čáry automaticky aktualizovanou pozici CP, použijte LineRel pro kreslení úsečky do bodu daného relativními souřadnicovými rozdíly vůči CP. Line neaktualizuje CP.
Omezení
Je nutno být v grafickém režimu. Pro kreslení horizontálních čar je procedura Bar rychlejší než Line.
Viz také
LineTo
MoveTo
Rectangle
SetColor
SetLineStyle
SetWriteMode


Vzorový příklad

{Line.PAS}
{Vzorový příklad pro proceduru Line.}
uses Crt, Graph;
var Gd, Gm: Integer;
begin
 Gd := Detect;
 InitGraph(Gd, Gm, ' ');
 if GraphResult <> grOk then
  Halt(1);
 Randomize;
 repeat
  Line(Random(200), Random(200), Random(200), Random(200));
 until KeyPressed;
 Readln;
 CloseGraph;
end.