Mod

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Operátor zbytek po celočíselném dělení (...MOD...)

MOD celočíselně dělí první výraz druhým a vrací zbytek po dělení.

Výraz1 MOD Výraz2

Oba výrazy musí být v absolutní přímé hodnotě.


Výsledek
Absolutní přímá hodnota.
Příklad
readln(a);
if((a mod 7)= 0)then writeln('Cislo A je delitelne cislem 7');