Mod

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Revision as of 23:30, 29 September 2012 by Zdeno Sekerák (talk | contribs) (Vytvorená stránka „Operátor zbytek po celočíselném dělení (...MOD...) MOD celočíselně dělí první výraz druhým a vrací zbytek po dělení. Výraz1 MOD Výraz2 Oba výrazy...“)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Operátor zbytek po celočíselném dělení (...MOD...)

MOD celočíselně dělí první výraz druhým a vrací zbytek po dělení.

Výraz1 MOD Výraz2

Oba výrazy musí být v absolutní přímé hodnotě.


Výsledek
Absolutní přímá hodnota.