OvrGetBuf

Z Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání

Vrací aktuální velikost vyrovnávací paměti (bufferu) pro překryvné programové segmenty (ovrleje)

Deklarace
function OvrGetBuf: Longint;
Režim
Reálný


Poznámky

Velikost bufferu pro ovrleje se nastavuje voláním procedury OvrSetBuf. Zpočátku je tento buffer tak malý, jak je možné a odpovídá velikosti největší ovrleje. Buffer této velikosti se alokuje automaticky při spuštění programu s ovrlejemi. Počáteční velikost bufferu může být větší než 64K, protože obsahuje jak kód největší ovrleje, tak další údaje o ní.


Viz také
OvrInit
OvrInitEMS
OvrSetBuf


Vzorový příklad

{ Ovrgetbf.PAS }
{ Vzorový příklad pro OvrGetBuf: Pouze v reálném režimu }
{$M 16384,65536,655360}
uses Overlay;
const ExtraSize = 49152; {48K}
begin
  OvrInit('EDITOR.OVR');
  Writeln('Počáteční velikost bufferu pro ovrleje je ', OvrGetBuf,' bajtů.')
  OvrSetBuf(OvrGetBuf+ExtraSize);
  Writeln('Buffer pro ovrleje je nyní zvětšen na ', OvrGetBuf,' bajtů.');
end.