SetCurDir

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Změní aktuální adresář na cestu.

Deklarace
procedure SetCurDir(Dir: PChar)
Režim
Windows
Poznámky
Jestliže Dir určuje písmeno diskové jednotky, změní se i aktuální disk.
Viz také
GetCurDir
ChDir
CreateDir
RemoveDir


Vzorový příklad

{SetCurDr.PAS}
{Vzorový příklad pro proceduru SetCurDir.}
{ Pro Windows: }
{ uses WinCrt, WinDos; }
uses WinDos;
const
  ChangeTo: PChar = 'C:';
  CDrive: Byte = 3;
var
  CurDir: PChar;
begin
  GetMem(CurDir, 80);
  SetCurDir(ChangeTo);
  GetCurDir(CurDir, CDrive);
  Writeln('Aktuální adresář na disku C je ', CurDir,'.');
end.