StrCopy

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Zkopíruje jeden řetězec do druhého.

Deklarace
function StrCopy(Dest, Source: PChar): PChar;
Režim
Windows, Reálný, Chráněný
Poznámky
StrCopy neprovádí žádnou kontrolu délky.
Musíte zajistit, aby buffer, daný parametrem Dest, měl místo alespoň pro StrLen(Source) + 1 znaků.
Viz také
StrECopy
StrLCopy


Vzorový příklad

{StrCopy.PAS}
{Vzorový příklad pro funkci StrCopy.}
{ Pro Windows: }
{ uses Strings, WinCrt; }
uses Strings;
var
  S: array[0..15] of Char;
begin
  StrCopy(S, 'Turbo Pascal');
  Writeln(S);
end.