StrLCat

Z Delphi & Pascal (česká wiki)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Připojí znaky z jednoho řetězce na konec druhého a vrátí tento spojený řetězec.

Deklarace
function StrLCat(Dest, Source: PChar; MaxLen: Word): PChar;
Režim
Windows, Reálný, Chráněný
Poznámky
StrLCat připojí nejvýše MaxLen - StrLen(Dest) znaků ze Source na konec Dest a vrátí Dest. K určení parametru MaxLen lze použít standardní funkci SizeOf.
Viz také
StrCat


Vzorový příklad

{StrLCat.PAS}
{Vzorový příklad pro StrLCat funkci .}
{ Pro Windows: }
{ uses Strings, WinCrt; }
uses Strings;
var
  S: array[0..9] of Char;
begin
  StrLCopy(S, 'Turbo', SizeOf(S) - 1);
  StrLCat(S, ' ', SizeOf(S) - 1);
  StrLCat(S, 'Pascal', SizeOf(S) - 1);
  Writeln(S);
end.