StrNew

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Alokuje řetězec na haldě.

Deklarace
function StrNew(Str: PChar): PChar;;
Režim
Windows, Reálný, Chráněný
Poznámky
StrNew alokuje kopii Str na haldě.
Jestliže Str je nil nebo ukazuje na prázdný řetězec, StrNew vrátí nil a nealokuje žádný prostor haldy.
Jinak StrNew vytvoří duplikát Str, k čemuž opatří prostor voláním standardní procedury GetMem, a vrátí ukazatel na tento duplikovaný řetězec.
Alokovaný prostor je StrLen(Str)+1 bajtů velký.
Viz také
StrDispose