{ HADAJ.PAS Copyright (c) TrSek alias Zdeno Sekerak } { Vytvorte program ktory bude hladat vami vymyslene cislo z vopred } { urceneho intervalu. Program vam kladie otazky typu "ci je cislo } { vacsie ako.." alebo "ci je cislo mensie ako ..", na ktore vy } { odpovedate len ano alebo nie. } { } { Datum:23.05.2004 http://www.trsek.com } program hadaj_cislo; uses crt; const MAX_C=100; MIN_C=-100; var min,max:integer; stred:integer; kl:char; begin WriteLn('Budem hadat ake si myslis cislo.'); WriteLn('Odpovedaj a-ano, n-nie'); WriteLn('Mysli si cislo od ',MIN_C, ' do ', MAX_C ); min:=MIN_C; max:=MAX_C; repeat stred := trunc((min + max)/2); WriteLn('Je cislo vacsie ako cislo ',stred ); kl := readkey; if((kl='a') or (kl='A'))then min:=stred+1 else max:=stred; until (min=max); WriteLn('Hladane cislo je:', min ); ReadLn; end.