Open main menu

$C: Atribut programového segmentu

Řídí atributy programových segmentů.

 Syntaxe:       {$C Atribut Atribut}
 Implicitně:    {$C MOVEABLE DEMANDLOAD DISCARDABLE}
 Typ:           Globální
Popis

Každý programový segment v aplikaci nebo knihovně má množinu atributů, které určují jeho chování při zavádění do paměti.

Atributy programových segmentů se vyskytují ve dvojicích. Každý parametr má svůj protějšek:

Parametr Význam
MOVEABLE Systém může změnit umístění kódového segmentu v lineární paměti.
FIXED Systém nemůže změnit umístění kódového segmentu v lineární paměti.
DEMANDLOAD Kódový segment se zavede, až když ho bude potřeba.
PRELOAD Kódový segment se zavede, když se program začíná provádět.
DISCARDABLE Kódový segment lze uvolnit z paměti, když ho již není potřeba.
PERMANENT Kódový segment od svého zavedení zůstává v paměti.

Pokud jsou v direktivě $C uvedeny oba parametry jedné skupiny, platí pouze ta poslední. Například:

 {$C FIXED MOVABLE DISCARDABLE}

Učiní kódový segment přemístitelným a vyřaditelným.