Príručka pre Pascal (lite)

From Delphi & Pascal (česká wiki)
(Redirected from Hlavní strana)
Jump to navigation Jump to search

Kapitola 1: Rýchle kľúče Turbo Pascalu


Kapitola 2: Štruktúra programu

 • PROGRAM meno_programu;
 • USES použité_knižnice;
 • CONST konštanty_programu;
 • TYPE definovanie_nových_premenných;
 • VAR definovanie_premenných;
 • Typy premenných


Kapitola 3: Typy premenných


Kapitola 4: Prvé jednoduché príkazy


Kapitola 5: Nepodmienený cyklus FOR


Kapitola 6: Podmienky IF

 • Logické výrazy, podmienky.


Kapitola 7: Podmienené cykly REPEAT .. UNTIL, WHILE


Kapitola 8: Príkazy pre prácu s reťazcami

 • Str(x:premenná var; var s: string);
 • Copy(s: string; ind: Integer; poc: Integer): string;
 • Length(s: string): Integer;
 • Delete(var s: string; ind: Integer; poc: Integer);
 • Insert(zdroj: string; var s: string; ind: Integer);
 • Pos (hlad: string; ret: string): Byte;
 • Procedúry a funkcie


Kapitola 9: Definícia procedúry

 • Definícia funkcie
 • Rozdiel medzi lokálnymi a globálnymi premennými.
 • Výhody a nevýhody lokálnych a globálnych premenných


Kapitola 10: Popis procedúr a funkcií knižnice CRT

 • ClrScr;
 • Delay(Ms:Word);
 • DelLine;
 • GoToXY(X,Y:Byte);
 • HighVideo;
 • InsLine;
 • Funkcie KeyPressed:Boolean;
 • LowVideo;
 • NormVideo;
 • NoSound;
 • Funkcia ReadKey:Char;
 • Sound(Hz:Word);
 • TextBackground(farba:byte);
 • TextColor(farba:byte);
 • Funkcia WhereX:byte;
 • Funkcia WhereY:byte;
 • Window(X1, Y1, X2, Y2: Byte


Kapitola 11: Práca s textovým súborom

 • Assign - Spojenie názvu súboru s rukoväťou
 • Reset - Režim čítanie
 • Rewrite - Režim zápis
 • Write - Zápis do súboru
 • Read - Čítanie zo súboru
 • EOF - Zisťujeme koniec súboru pri Read
 • Close - Uzavretie spojenia


Prílohy k príručke (tabuľky ktoré Vám pomôžu)

 • Rýchle kľúče prostredia IDE Turbo Pascalu 7.0
 • Tabuľka Premenných
 • Tabuľka farieb
 • Ostatné kľúče prostredia IDE.
 • Tabuľka znakov ASCII
 • Zoznam tzv. šedých kláves


Zdeno Sekerák (diskusia)