Open main menu

$COL

Toto makro je číslo sloupce v aktivním editačním okně.

Pokud aktivní okno není editační, řetězec je nastaven do 0.