Open main menu

$IFDEF

Podmíněná direktiva překladače IFDEF. Kompiluje následující zdrojový text, jestliže Symbol je definován.

Syntaxe
{$IFDEF Symbol}
Viz také
$IFNDEF
$IFOPT
$ELSE
$ENDIF