Open main menu

$L: Přilinkování souboru .OBJ

Přikazuje překladači, aby zadaný soubor .OBJ sestavil s překládaným programem nebo jednotkou.

 Syntaxe:       {$L JménoSouboru}
 Typ:           Lokální
Popis

Direktiva $L je použitelná pro přilinkování assemblerovských modulů deklarovaných jako externí podprogramy.

Tento soubor musí splňovat požadavky na přemístitelný soubor .OBJ podle specifikace firmy Intel.

Implicitní rozšíření JménaSouboru je .OBJ.

Jestliže u JménaSouboru není specifikován adresář, Turbo Pascal hledá

  • nejdříve v aktuálním adresáři
  • potom v adresářích, specifikovaných ve vstupním boxu Options|Directories|Object Directories.