Open main menu

$LINE

Toto makro je číslo řádky aktuálního editačního okna. Pokud aktivní okno není editační, řetězec se nastaví do 0.