Open main menu

$MEM

Toto makro přikazuje IDE, kolik paměti má uvolnit spouštěnému programu.

$MEM(256K)
/* Přikazuje IDE uvolnit, pokud je to možné, 256 kilobajtů spouštěnému programu. */
  • IDE uvolní tolik paměti, kolik je možné, maximálně buď určenou velikost nebo maximální dostupnou podle toho, co je menší. Pokud žádná paměť není volná, nastane chyba.
  • Pokud používáte $MEM(), můžete určit, kolik paměti má IDE uvolnit spouštěnému programu.
  • Méně uvolněné paměti má za následek rychlejší vstup a výstup ze spuštěného programu.
  • V případě, kdy IDE nemůže uvolnit požadované množství, uvolní, kolik může.
  • Určité stavy v IDE požadují více paměti než ostatní. Například, při ladění programu IDE obsahuje více zdrojů než při ostatních činnostech.
  • Pokud chcete, aby IDE uvolnilo maximum paměti, zadejte $MEM() s velkým čísllem, např. 640K.