Open main menu

$PROMPT

Toto makro přikazuje IDE, aby před spuštěním programu vyvolal vstupní box Program Arguments, v kterém můžete změnit příkazovou řádku programu nebo potvrdit spuštění. Pozice makra $PROMPT v příkazové řádce určuje, jaké části se objeví v dialogovém boxu. Neměnné parametry umísťujte v příkazové řádce před $PROMPT.

Například, /c v
/c $PROMPT dir

je konstantní parametr v dialogovém boxu, ale "dir" může být před spuštěním programu editován.