Open main menu

$S Preferovaná velikost segmentu

Pro Windows a chráněný režim. Určuje preferovanou velikost kódových segmentů pro seskupené jednotky.

 Syntaxe:       {$S VelSegmentu}
 Implicitně:    {$S 16384}
 Type:          Globální
Popis

Direktiva $S je platná pouze v hlavním programu nebo knihovně. Tato direktiva určuje preferovanou velikost kódových segmentů pro seskupené jednotky. Určená velikost musí být v rozsahu 0..65535. Jednotky, které tuto určenou velikost překračují, jsou umístěny do svých vlastních kódových segmentů.


Když linker seskupuje jednotky, umísťuje jednotky se stejnými atributy kódového segmentu do stejného kódového segmentu, a to až po určenou velikost. Tento limit platí i pro skupiny, určené direktivou $G.


Direktiva $S nikdy neprodukuje varování nebo chybová hlášení. Když se jednotka nemůže vejít do kódového segmentu s ostatními jednotkami, automaticky je umístěna do samostatného segmentu.

Nastavení preferované velikosti segmentu na 0 zaručuje, že každá jednotka bude v samostatném kódovém segmentu; to bylo implicitní chování předchozích verzí kompilátoru.

Viz také
$G