Otevřít hlavní menu

Štruktogram

Formálny prostriedok zápisu algoritmu, ktorý zodpovedá zásadám štrukturovaného programovania.


Nassi a Schneiderman navrhli dokumentačnú symboliku, ktorá zodpovedá zásadám štrukturovaného programovania. Každá jednotlivá akcia programu sa uvedie v zodpovedajúcom štruktúrnom bloku. Štruktúrne bloky možu byť do seba ľubovoľne vnorené. Táto symbolika nie je normalizovaná ale núti používateľa pracovať podľa požiadaviek štruktúrovaného programovania. Ďalšou prednosťou štruktogramov je jednoduchý prepis do programovacieho jazyka. Na trhu je možné nájsť rozne editory štruktogramov a generáty, ktoré sú shopné generovať zo štruktogramov kód. Porovnanie symbolov vývojových diagramov a štruktogramov.

Obsah

Vstup/Výstup

  Načítanie vstupných premenných A,B
resp. výstup výstupných premenných A,B.


Príkaz

 


Blok

  Začiatok (begin)
{Prikazy}
koniec (end)


Postupnosť

  Príkaz1
Príkaz2


Podmienené spracovanie

  Ak P=B
tak príkaz


Jednoduché vetvenie

  Ak P=B tak príkaz 1
inak príkaz 2


Viacnásobné vetvenie

 


Opakovanie s testom podmienky na začiatku

  Pokiaľ platí podmienka
opakuj príkaz


Opakovanie s testom podmienky na konci

  Opakuj príkaz kým
neplatí podmienka


Cyklus for

  Pre I=A až po N
opakuj príkaz


Paralelné spracovanie

 


Spojka

  1 znamenákoniec
konštruktora N