Open main menu

CPU87

Turbo Pascal definuje symbol CPU87 pouze tehdy, je-li v systému počítače přítomen matematický koprocesor 80x87.


Objeví-li se na začátku programu tato konstrukce:

{$IFDEF CPU87}
{$N+}
{$ELSE}
{$N-}
{$ENDIF}

zvolí Turbo Pascal automaticky nejvhodnější způsob generování instrukcí pro operace v pohyblivé řádové čárce na různých počítačích.