Open main menu

DPMI

Borland Pascal definuje symbol DPMI, který indikuje, že operační prostředí je DOS v chráněném režimu.


Compiler | Target | Platform je nastavena do Protected Mode.