Open main menu

IOResult

Vrací stav poslední prováděné operace vstupu nebo výstupu.

Deklarace
function IOResult: Integer;
Režim
Windows, Reálný, Chráněný
Návratová hodnota
0, pokud byla operace bez chyby.
Poznámky
Pokud chcete zachytávat chyby vstupních a výstupních operací pomocí funkce IOResult, musíte mít příslušnou část programu kompilovanou s vypnutým kontrolováním vstupu/výstupu ({$I-}). Pokud se v takto zkompilovaném kódu objeví chyba při vstupu nebo výstupu, všechny následující operace vstupu a výstupu jsou ignorovány, dokud se nazavolá procedura IOResult.
Volání IOResult zároveň vynuluje interní chybový příznak.


Vzorový příklad

{IOResult.PAS}
{Vzorový příklad pro funkci IOResult.}

{ Pro Windows: }
{ uses WinCrt; }

var F: file of Byte;
begin
 { Zjištění jména souboru z příkazové řádky }
 Assign(F, ParamStr(1));
 {$I-}
 Reset(F);
 {$I+}
 if IOResult = 0 then
  Writeln('Velikost souboru v bajtech: ', FileSize(F))
 else
  Writeln('Soubor nenalezen');
end.