Open main menu

Kategorie:Parametrické direktivy

Parametrické direktivy určují parametry, které ovlivňují překlad programu.

Parametrické direktivy musí obsahovat minimálně jednu mezeru mezi jménem direktivy a jejím parametrem, jako např.:

{$I TYPES.INC}
{$O MOONUNIT.TPU}