Open main menu

MOV TRn - naplň a uschovej testovací registry

Instrukce
MOV TRn - naplň a uschovej testovací registry
MOV Treg, reg
MOV reg, Treg
Časování
2-4
Popis
Instrukce plní nebo ukládají hodnoty z/do testovacích registrů TRn. Pro 80386 jsou definovaný jen řídicí registry TR6 a TR7.


Syntaxe
MOV Treg, reg
MOV reg, Treg


Ovlivňuje příznaky
žádné


Nedefinované příznaky
žádné


Výjimky v privilegovaném módu
Jde o privilegované instrukce. Jsou-li vykonávany na privilegované úrovni jiné než 0 vedou k výpadku ochrany.


Příklad
MOV TR6, EAX