Open main menu

MSDOS

Borland Pascal a Turbo Pascal definují symbol MSDOS, který indikuje, že operační prostředí je MS-DOS nebo PC-DOS v reálném režimu.

Compiler | Target | Platform je nastavena do Real Mode.