Lotéria. Po zadaní piatich čísel začne náhodne generovanie s tým, že napíše koľko typov ste mali správne.

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória:

Autor: Mišo Bukový
Program: Bx_lotery.pas
Súbor exe: Bx_lotery.exe

Lotéria. Po zadaní piatich čísel začne náhodne generovanie s tým, že napíše koľko typov ste mali správne.
{ BX_LOTERY.PAS              Copyright (c) Miso Bukovy }
{ Loteria.                             }
{ Po zadani piatich cisel zacne nahodne generovanie s tym ze napise }
{ kolko typov ste mali spravne. Pozor! Hra sa o zaujimave ceny...  }
{                                  }
{ Datum:29.12.2009               http://www.trsek.com }
 
uses crt,dos;
var x,y:byte;
  k,l,m,n,o:integer;
  i,a:integer;
  sucet,sucet1,sucet2,sucet3,sucet4,sucet5:integer;
 
 
procedure hide;
var reg:registers;
begin
   reg.ah:=1;
   reg.ch:=32;
   intr($10,reg);
end;
 
{Typovanie}
procedure typ;
 
begin
   writeln('Losuje sa z cisel od 0 po 9 tagze nieze zadas 15 ;)');
   write('Zadaj 1. cislo: ');
   readln(k);
   write('Zadaj 2. cislo: ');
   readln(l);
   write('Zadaj 3. cislo: ');
   readln(m);
   write('Zadaj 4. cislo: ');
   readln(n);
   write('Zadaj 5. cislo: ');
   readln(o);
end;
 
{Zrebovanie}
 
procedure zreb;
var i,a:integer;
 
begin
   randomize;
   for i:=1 to 10 do begin
            a:=random(9);
            delay(200);
            gotoxy(x,y);
            write(a);
            end;
   gotoxy(2,20);
   writeln('Pre dalsie cislo stlac Enter');
end;
 
 
 
begin
   hide;
   repeat
   clrscr;
   writeln('Vitajte v BX losovani. Vyhrat mozte krasne ceny: aaa');
   writeln;
   writeln('5-4 spravnych typov: Notebook (IntelCore2Duo 200Mhz,GeForce800GX2,640KB RAM');
   writeln('3-2 spravne typy: USB kluc 1,44MB');
   writeln('1 spravna odpoved: Figa borova 120TB (pripojenie cez serial-ATA, alebo USB 1,1)');
   writeln;
   writeln('Hrat zacnes stlacenim ENTERu');
   writeln('Ak hrat nechces stlac ESC');
   if(readkey=#27) then halt;
   clrscr;
   typ;
   clrscr;
 
   x:=2; y:=1;
   for i:=1 to 10 do begin
            a:=random(9);
            delay(200);
            gotoxy(x,y);
            write(a);
             if(a=k) or(a=l) or(a=m) or(a=n) or(a=o)
                 then begin
                    write(' ...dobre!       ');
                    sucet1:=1;
                    end;
             if (a<>k) and(a<>l)and(a<>m)and(a<>n)and(a<>o)
                  then begin
                     write(' ...zle!        ');
                     sucet1:=0;
                    end;
 
            end;
 
 
   x:=2; y:=3;
   for i:=1 to 10 do begin
            a:=random(9);
            delay(200);
            gotoxy(x,y);
            write(a);
             if (a=k) or(a=l) or(a=m) or(a=n) or(a=o)
                 then begin
                    write(' ...dobre!         ');
                    sucet2:=1;
                    end;
             if (a<>k) and(a<>l)and(a<>m)and(a<>n)and(a<>o)
                  then begin
                     write(' ...zle!          ');
                     sucet2:=0;
                    end;
            end;
 
 
   x:=2; y:=5;
   for i:=1 to 10 do begin
            a:=random(9);
            delay(200);
            gotoxy(x,y);
            write(a);
             if (a=k) or(a=l) or(a=m) or(a=n) or(a=o)
                 then begin
                    write(' ...dobre!         ');
                    sucet3:=1;
                    end;
             if (a<>k) and(a<>l)and(a<>m)and(a<>n)and(a<>o)
                 then begin
                     write(' ...zle!          ');
                     sucet3:=0;
                    end;
            end;
 
 
 
   x:=2; y:=7;
   for i:=1 to 10 do begin
            a:=random(9);
            delay(200);
            gotoxy(x,y);
            write(a);
             if (a=k) or(a=l) or(a=m) or(a=n) or(a=o)
                 then begin
                    write(' ...dobre!            ');
                    sucet4:=1;
                    end;
             if (a<>k) and(a<>l)and(a<>m)and(a<>n)and(a<>o)
                  then begin
                     write(' ...zle!            ');
                     sucet4:=0;
                    end
            end;
 
 
 
   x:=2; y:=9;
   for i:=1 to 10 do begin
            a:=random(9);
            delay(200);
            gotoxy(x,y);
            write(a);
             if (a=k) or(a=l) or(a=m) or(a=n) or(a=o)
                 then begin
                    write(' ...dobre!         ');
                    sucet5:=1;
                    end;
             if (a<>k) and(a<>l)and(a<>m)and(a<>n)and(a<>o)
                  then begin
                     write(' ...zle!          ');
                     sucet5:=0;
                    end
            end;
 
   {vyhodnotenie programu}
   gotoxy(37,5);
   sucet:=sucet1+sucet2+sucet3+sucet4+sucet5;
   textcolor(red);
   if (sucet=0) then begin
               gotoxy(28,5);
               writeln('Je mi luto, ale nevisiel ti ani jeden typ');
               gotoxy(18,6);
               writeln('Dostanes toaletny papier ako darcek od nasho sponzora :)');
            end;
   if (sucet=1) then begin
               writeln('Vysiel ti 1 typ');
               gotoxy(35,6);
               writeln('Vyhravas Figu borovu!');
            end;
   if (sucet=2) or (sucet=3) then begin
                     writeln('Vysli ti ',sucet,' typy');
                     gotoxy(35,6);
                     writeln('Vyhravas USB kluc 1,44MB');
                   end;
   if (sucet=4) then begin
               writeln('Vysli ti 4 typy');
               gotoxy(35,6);
               writeln('Vyhravas Notebook');
            end;
   if (sucet=5) then begin
               writeln('Vysli ti vsetky typy :)');
               gotoxy(35,6);
               writeln('Vyhravas Notebook');
            end;
   gotoxy(45,7);
   write(' ');
   gotoxy(30,8);
   write('Cenu si mozes vyzdvihnut v Hnusti na namesti');
   gotoxy(30,9);
   write('presne o 14:00 29.2.2009.');
   textcolor(white);
   gotoxy(35,20);
   writeln('Pre koniec stlac Esc');
  { gotoxy(35,21);
   writeln('Tento program ma prosimpekne 201 riadkov :)');}
   gotoxy(1,22);
   writeln('Made by BX');
   gotoxy(1,23);
   writeln('Pripadne chyby, alebo vylepsenia programu odoslite na BXcorp@zoznam.sk');
   until (readkey=#27);
end.