Program simuluje kalkulacku.

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória:

Autor: Patrik Hlinka
Program: Kalk.pas
Súbor exe: Kalk.exe

Program simuluje kalkulacku.
{ KALK.PAS               Copyright (c) Patrik Hlinka }
{ Program simuluje kalkulacku.                   }
{                                  }
{       v1.2}  {//v1.0 ... povodna verzia//}
{  Autor:    }  {///////////////////////////}
{   Patrik   }  {//v1.1 ... uprava vzhladu//}
{    HLINKA  }  {///////////////////////////}
{       '07}  {//v1.2 ... konecne upravy//}
{ Datum:10.01.2007               http://www.trsek.com }
 
Program Kalkulacka;
 uses crt;
 var a,b,N: integer;
 
 Procedure Scitovanie;
 begin
  writeln ('Zadaj 2 cisla, s ktorymi chces pracovat:');
  readln (a);
  readln (b);
  clrscr;
  writeln;
  textcolor (blue);
  textbackground (white);
  gotoXY (21,4);
  writeln ('      T E X T O V A      ');
  gotoXY (21,6);
  writeln ('   K A L K U L A C K A v1.2   ');
  textcolor (white);
  textbackground (black);
  write (a);
  write ('+');
  writeln (b);
  writeln ('__________');
  writeln (a+b);
  readln;
 end;
 
 Procedure Odcitovanie;
 begin
  writeln ('Zadaj 2 cisla, s ktorymi chces pracovat:');
  readln (a);
  readln (b);
  clrscr;
  writeln;
  textcolor (blue);
  textbackground (white);
  gotoXY (21,4);
  writeln ('      T E X T O V A      ');
  gotoXY (21,6);
  writeln ('   K A L K U L A C K A v1.2   ');
  textcolor (white);
  textbackground (black);
  write (a);
  write ('-');
  writeln (b);
  writeln ('__________');
  writeln (a-b);
  readln;
 end;
 
 Procedure Nasobenie;
 begin
  writeln ('Zadaj 2 cisla, s ktorymi chces pracovat:');
  readln (a);
  readln (b);
  clrscr;
  writeln;
  textcolor (blue);
  textbackground (white);
  gotoXY (21,4);
  writeln ('      T E X T O V A      ');
  gotoXY (21,6);
  writeln ('   K A L K U L A C K A v1.2   ');
  textcolor (white);
  textbackground (black);
  write (a);
  write ('*');
  writeln (b);
  writeln ('__________');
  writeln (a*b);
  readln;
 end;
 
 Procedure Delenie;
 begin
  writeln ('Zadaj 2 cisla, s ktorymi chces pracovat:');
  readln (a);
  readln (b);
  clrscr;
  writeln;
  textcolor (blue);
  textbackground (white);
  gotoXY (21,4);
  writeln ('      T E X T O V A      ');
  gotoXY (21,6);
  writeln ('   K A L K U L A C K A v1.2   ');
  textcolor (white);
  textbackground (black);
  write (a);
  write ('/');
  writeln (b);
  writeln ('__________');
  writeln (a/b);
  readln;
 end;
 
 Procedure Menu;
 begin
  ClrScr;
  textcolor (blue);
  textbackground (white);
  gotoXY (21,4);
  writeln ('      T E X T O V A      ');
  gotoXY (21,6);
  writeln ('   K A L K U L A C K A v1.2   ');
  textcolor (white);
  textbackground (black);
 end;
 
begin
 ClrScr;
 textcolor (blue);
 textbackground (white);
 gotoXY (21,4);
 writeln ('      T E X T O V A      ');
 gotoXY (21,6);
 writeln ('    K A L K U L A C K A v1.2   ');
 textcolor (white);
 textbackground (black);
 gotoXY (26,14);
 writeln (' press ENTER to continue...');
 gotoXY (1,15);
 readln;
  ClrScr;
  textcolor (blue);
  textbackground (white);
  gotoXY (21,4);
  writeln ('      T E X T O V A      ');
  gotoXY (21,6);
  writeln ('    K A L K U L A C K A v1.2   ');
  textcolor (white);
  textbackground (black);
 gotoXY (1,8);
 writeln ('Pokracovat..........press "0-9"');
 writeln ('Ukoncit program.....press "EXIT"');
 writeln;
 readln (N);
  if N=1 then begin Menu end;
  ClrScr;
  textcolor (blue);
  textbackground (white);
  gotoXY (21,4);
  writeln ('      T E X T O V A      ');
  gotoXY (21,6);
  writeln ('    K A L K U L A C K A v1.2   ');
  textcolor (white);
  textbackground (black);
 writeln;
 writeln ('Vyber operaciu, ktoru chces vykonat:');
 writeln ('1.+  2.-  3.*  4./');
 writeln;
 readln (N);
 
 if N<>0 then begin Menu end;
 writeln;
 
  if N=1 then begin Scitovanie;
   end;
  if N=2 then begin Odcitovanie;
   end;
  if N=3 then begin Nasobenie;
   end;
  if N=4 then begin Delenie;
   end;
 ClrScr;
end.