Morzeovka

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória:

Autor: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Morzeovka.pas

Morzeovka. Program prevedie text do Morseovej abecedy.
{ MORZEOVKA.PAS                 Copyright (c) Pheo }
{ Morzeovka. Program prevedie text do Morseovej abecedy.      }
{                                  }
{ Datum:19.04.2005               http://www.trsek.com }
 
Program Morse;
const tab:array['A'..'Z'] of string[6]=('.-','-...','-.-.','-..','.','..-',
   '--.','....','..','.---','-.-','.-..','--','-.','---','.--.','--.-',
   '.-.','...','-','..-','...-','.--','-..-','-.--','--..');
var s:string;
  i:byte;
 
begin
 writeln('Program prevedie text do Morseovej abecedy:');
 write('Napis text velkymi pismenami:');
 readln(s);
 for i:=1 to length(s) do
   case s[i] of
      'A'..'Z':write(tab[s[i]],'ł');
      ' ':write('==','ł'); {ALEBO chr(179)}
      '.':write('stop')
   end;
 readln;
end.