Delphi & Pascal (česká wiki):Úvod

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

PascalWiki vznikla ako pomocka pre programátorov jazyka Pascal.

Konkrétne:

  • Turbo Pascal 5.x
  • Turbo Pascal 7.0
  • FreePascal
  • Lazarus
  • Delphi


Materiály si kladú za cieľ podrobne popísať príkazy, funkcie, konštanty a premené jazyka. Pre uľahčenie je pri každom príkaze uvedený funkčný príklad tak aby ste mohli jeho podstatu vyskúšať a lepšie pochopiť.


Pokiaľ sa rozhodnete pridať vlastný program, alebo napísať vlastnú časť wiki postupujte podľa návodu pre autorov.


Štruktúra príkazu vypadá nasledovne

Deklarácia
Uvedená deklarácia príkazu, jeho vstupné hodnoty. U funkcie návratová hodnota.
Viz také
Tu sú uvedené príkazy ktoré súvisia s naším príkazom. Sú buď podobné, alebo
Režim
Aké režimy prostredia sú požadované pre príkaz.
Návratová hodnota
U funkcií vysvetlí návratové hodnoty.
Omezení
Má príkaz omedzené možnosti použitia sú tu vymenované. Napríklad nieje možné použiť príkazy knižnice Graph v textovom re6ime.
Poznámky
Podrobný popis príkazu s vysvetlením jeho funkčnosti.
Vzorový príklad
Krátky vzorový príklad ktorý pomože pochopiť použitie príkazu.


Zdeno Sekerák (diskusia)