Pascal programy matematika

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Stránky: [aktuálna]  [11-20]  [21-30]  [31-40]  [41-50]  [51-100]  [101-150]  [151-169]

Poradie:1
1inca.pngProgram: 1inca.pasBignum.pasMath.pasUse_bn.pas
Súbor exe: 1inca.exe

Program dokáže počítať základné matematické operácie v ľubovoľnej presnosti. Ostatné matematické operácie sú riešené Taylorovými radmi.
Poznámky
  • Pre jednoduché použitie vo vašom programe pozrite use_bn.pas
  • Program je omedzený na 250 desatinných miest (vyšší počet je možné definovať pri kompilácii)
  • Počas zdĺhavých výpočtov užívateľ vidí ako konverguje Taylorov radPoradie:2
Autor: Ľuboš Saloky
Program: 3x3det.pas
Súbor exe: 3x3det.exe

Program vypočíta determinat matice 3x3.Poradie:3
Autor: Ľuboš Saloky
Program: 4prvky.pas
Súbor exe: 4prvky.exe

Usporiadanie 4-prvkovej postupnosti na 5 porovnaní zostupne.Poradie:4
Autor: Ľuboš Saloky
Program: 80387.pas
Súbor exe: 80387.exe

Program počíta časovo náročné matematické operácie za pomoci inštrukcií koprocesora 80387 a asembleru.
Operácie
- násobenie
- odčítanie
- odmocnina
- sinus
- argustangens
- faktoriálPoradie:5
Autor: Ľuboš Saloky
Program: Ackasm.pas
Súbor exe: Ackasm.exe

Aproximácia Coonsovou kubikou v asembleri. Kubicky B-spline.Poradie:6
Autor: Juraj Pupák
Program: Algoritm.pas

Program na výpočet najväčšieho spoločného deliteľa. Pre výpočet je použitý Euklidov algoritmus.Poradie:7
Autor: Juraj Pupák
Program: Aritprpo.pas

Aritmetický priemer poľa 50 čísel.Poradie:8
Program: Arm_cis2.pas

Program zistí Armstrongove čísla zo zadaného čísla.Poradie:9
Autor: Juraj Pupák
Program: Arm_cisl.pas

Program zistí Armstrongove čísla zo zadaného čísla.Poradie:10
Autor: Juraj Pupák
Program: Average.pas

Výpočet priemeru známok. Zadávanie známok skončí zadaním nuly.


Stránky: [aktuálna]  [11-20]  [21-30]  [31-40]  [41-50]  [51-100]  [101-150]  [151-169]