Program rieši problém generovania testov prostredníctvom Boolovskej diferencie

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: Programy v C, C++

Program: Prac_ndf.cBooldif.zip
Súbor exe: Booldif.exe
Potrebné: Adresar.cColor.cDerivac.cError.cFunkcie.cHelp.cKey.cLine_edi.cMain.cMenu.cObsluha.cOkno.cPrac_ndf.cSlovnik.cSlov_fon.cStatist.cUtil.cVideo.cVystupy.cAdresar.hColor.hDefine.hError.hFunkcie.hGlob.hKey.hLine_edi.hMbooldif.hMenu.hOkno.hSlov_fon.hUtil.hVideo.h
Príklady: Example.zipBin_10_o.ndfBin_10_o.ndfBin_1and.ndfBin_2rad.ndfBin_3rad.ndfBin_4rad.ndfHard.ndfI_reg_lo.ndfReg_jk.ndfScitac_s.ndfScp_1rad.ndfScp_2rad.ndfScp_2r_1.ndfScp_3rad.ndfScp_4r_2.ndfScp_6r_3.ndfScp_8r_4.ndfSc_1r_pj.ndfSc_1r_sj.ndfSc_1_aoi.ndfSc_2r_4.ndfSc_3r_6.ndfSc_7400n.ndfSc_aon.ndfSimp3_a.ndfSimp3_b.ndfSimp4_a.ndfSimp4_b.ndfSimp4_c.ndfSimp6_a.ndfTest_vod.ndfZle.ndf
Manual: Prirucky.zip

Program rieši problém generovania testov prostredníctvom Boolovskej diferencie. Riešenie vyplýva z metódy matematicej derivácie logických zápisov funkcie v tvare Boolovského zápisu. Vytvára vektory porúch pre daný obvod, pričom zohľadňuje všetky vetviace sa vodiče. Výsledkom je úplný test.
Je implementovaný v programovacom jazyku C pre operačný systém MS-DOS, alebo iný s ním kompatibilným. Program je vhodný pre interaktívny spôsob komunikácie s užívateľom, čo umožňuje pohodlné pracovné prostredie podobné systémom Turbo Vision.

Ako príklad skúste nasledovné.
 • Menu->Voľby->Vstup->Zo Súboru. Vyberte si niektorý z ukážkových súborov.
 • Menu->Činnosť->Boolovské diferencie->Primárne vodiče
 • Menu->Činnosť->Boolovské diferencie->Vnútorné vodiče
 • Menu->Výsledky - môžete si pozrieť výsledky práce programu


POZNÁMKA: Zdrojové kódy ktoré simulujú prostredie Turbo Vision niesu dielom autora.
/*****************************************************************************
*						    		       *
*               Subor ADRESAR.C                *
*									   *
*****************************************************************************/
 
#include <dir.h>
#include <alloc.h>
#include <errno.h>
#include <dos.h>
#include <string.h>
#include <ctype.h>
 
#include "key.h"
#include "glob.h"
#include "menu.h"
#include "video.h"
#include "okno.h"
#include "line_edi.h"
#include "error.h"
#include "util.h"
#include "adresar.h"
 
 
//************************************************************************//
// CITAJ_MENO_SUBORU				 		     //
// i:meno, typ citania o:meno                 30.10.1997 //
//************************************************************************//
 
int citaj_meno_suboru(char *meno, int citanie)
 
{
  int zx;
  int zy;
  char pom[256];
  int koniec=-1;
  strcpy(pom,meno);
 
  zx=_stlpcov/2-24;
  zy=_riadkov/2-10;
  if(otvor_okno(zx,zy,zx+48,zy+20,atributy[10],atributy[11],3)==FALSE)
   return FALSE;
  tlac_riadok_help(" ~F1 Pomoc ł ~Tab Adres r->SŁbor ~Enter V˜ber",atributy[4],atributy[5]);
  if (citanie) tlac_retazec(zx+16,zy,atributy[11]," €Ątaj sŁbor ");
	  else tlac_retazec(zx+16,zy,atributy[11]," ZapĄ¨ sŁbor ");
  tlac_retazec(zx+2,zy+18,atributy[14],  "                      ");
  tlac_retazec(zx+2,zy+2,atributy[12],  "                      ");
  tlac_retazec(zx+2,zy+1,atributy[10],  "SŁbor");
  tlac_retazec(zx+2,zy+4,atributy[10],  "Adres r");
  tlac_retazec(zx+2,zy+17,atributy[10],  "Cesta");
  zobraz_aktualny_adresar(zx,zy,meno);
  riadkovy_editor(zx+2,zy+2,43,80,atributy[13],atributy[12],pom);
  koniec=FALSE;
 
  if ( strchr(pom,'*') || strchr(meno,'?') )	// ak je hviezdickova konvencia pokracuj
   {
   while (koniec==FALSE)
	  switch(adresar(zx,zy,pom,meno))
	   {
	   case TRUE: koniec=TRUE;
			 break;
	   case FALSE: koniec=riadkovy_editor(zx+2,zy+2,43,80,atributy[13],atributy[12],pom);
			 break;
	   case ESC:  koniec=FALSE;
             zatvor_okno();
             return koniec;
			 break;
	   }
    }
   else			// k if (citanie
   {
    koniec=TRUE;
    strcpy( meno,pom );
   }
 
  zatvor_okno();
  return koniec;
}
 
 
 
//************************************************************************//
// ADRESAR zobrazi adresarovu strukturu                  //
//                              30.10.1997 //
//************************************************************************//
 
int adresar(int zx,int zy,char *path,char *plne_meno)
 
 {
  char cesta[80];
  char meno[80];
  char *p;
  struct Adresar *adresar;
  int pocet_riadkov;
  int zaciatocny;
  int aktualny;
  register int i=0;
  int kl;
  int posun;
  int zmena_katalogu;
 
 
  adresar=farmalloc( 512 * sizeof(struct Adresar));
  pamet();
  if(adresar == NULL)
  	{
    error(3);
    return FALSE;
    }
  switch(kontroluj_path(path,cesta,meno))
	 {
	 case 4:chybove_okno(chyba[0]);
		chyba_hard=0;
 		farfree(adresar);
        pamet();
		return FALSE;
	 case 3:chybove_okno(chyba[3]);
 		farfree(adresar);
        pamet();
		return FALSE;
	 case 2:chybove_okno(chyba[6]);
 		farfree(adresar);
        pamet();
		return FALSE;
	 case 1:strcpy(plne_meno,cesta);
		strcat(plne_meno,meno);
 		farfree(adresar);
        pamet();
		return TRUE;
	 }
  while(1)
   {
   zmena_katalogu=0;
   posun=1;
   aktualny=0;
   zaciatocny=0;
   if(strlen(cesta)>44)
	 {
	 tlac_retazec(zx+2,zy+18,atributy[14],&cesta[strlen(cesta)-45]);
	 tlac_znak(zx+2,zy+18,atributy[14],17);
	 }
   else
	 {
	 tlac_retazec(zx+2,zy+18,atributy[14],cesta);
	 for(i=strlen(cesta);i<44;i++)
	  tlac_znak(zx+2+i,zy+18,atributy[14],' ');
	 }
   if((pocet_riadkov=vypln_adresar(meno,cesta,adresar))!=0)
	 {
	 while(!zmena_katalogu)
	  {
	  if(posun==1)
	    {
	    tlac_adresar(zx,zy,zaciatocny,pocet_riadkov,adresar);
	    posun=0;
	    }
	  obdlznik(zx,zy,aktualny,atributy[16]);
	  kl=key();
	  obdlznik(zx,zy,aktualny,atributy[15]);
	  switch(kl)
	    {
	    case ESC:
 			farfree(adresar);
            pamet();
	    		return ESC;
	    case TAB:
 			farfree(adresar);
            pamet();
	    		return FALSE;
	    case ENTER:if(adresar[zaciatocny+aktualny].meno[0]=='.')
			   {
			   i=strlen(cesta)-2;
			   while(cesta[i]!='\\')i--;
			   cesta[i+1]='\0';
			   zmena_katalogu=1;
			   }
			 else
			   if(adresar[zaciatocny+aktualny].typ==DIRECTORY)
				{
				strcat(cesta,adresar[zaciatocny+aktualny].meno);
				p=&cesta[strlen(cesta)-1];
				while(*p==' ')p--;
				p++;
				*p++='\\';
				*p='\0';
				zmena_katalogu=1;
				}
			   else
				{
				strcpy(plne_meno,cesta);
				strcat(plne_meno,adresar[zaciatocny+aktualny].meno);
				strcat(plne_meno,".");
				strcat(plne_meno,adresar[zaciatocny+aktualny].konc);
	 			farfree(adresar);
                pamet();
				return TRUE;
				}
			 strcpy(path,cesta);
			 strcat(path,meno);
			 break;
	    case UP:if(--aktualny<0)
			 if(zaciatocny!=0)
			   {
			   aktualny=10;
			   if(zaciatocny>11)zaciatocny-=11;
			   else zaciatocny=0;
			   posun=1;
			   }
			 else aktualny++;
			 break;
	    case DOWN:if(++aktualny>=33)
			  if(aktualny+zaciatocny<pocet_riadkov)
			    {
			    aktualny=22;
			    zaciatocny+=11;
			    posun=1;
			    }
			  else aktualny--;
			 else if(aktualny+zaciatocny>=pocet_riadkov)aktualny--;
			 break;
	    case LEFT:if(aktualny>10)aktualny-=11;break;
	    case RIGHT:if(aktualny<22 && zaciatocny+aktualny+11<pocet_riadkov)aktualny+=11;break;
	    case HOME:aktualny=0;break;
	    case END:aktualny=32;
			  if(zaciatocny+aktualny>=pocet_riadkov)
			   aktualny=pocet_riadkov-zaciatocny-1;
			break;
	    }
	  }
	 }
   }
 }
 
 
 
//************************************************************************//
// ZOBRAZ_AKTUALNY_ADRESAR zobrazi aktualny adresar            //
//                              30.10.1997 //
//************************************************************************//
 
void zobraz_aktualny_adresar(int zx,int zy,char *meno)
 
{
  char cesta[256];
  char pom[256];
  struct Adresar *adresar;
  register int i=0;
 
  adresar=farmalloc(512 * sizeof(struct Adresar));
  pamet();
  if(adresar == NULL)
  	{
    error(3);
    return;
    }
  for(i=5;i<16;i++)
   tlac_retazec(zx+2,zy+i,atributy[15],"       ł       ł       ");
  strcpy(cesta,"a:\\");
  cesta[0]=getdisk()+'A';
  getcurdir(0,pom);
  strcat(cesta,pom);
  strcat(cesta,"\\");
  i=vypln_adresar(meno,cesta,adresar);
  tlac_adresar(zx,zy,0,i,adresar);
  if(strlen(cesta)>44)
	 {
	 tlac_retazec(zx+2,zy+18,atributy[14],&cesta[strlen(cesta)-45]);
	 tlac_znak(zx+2,zy+18,atributy[14],17);
	 }
   else
	 {
	 tlac_retazec(zx+2,zy+18,atributy[14],cesta);
	 for(i=strlen(cesta);i<44;i++)
	  tlac_znak(zx+2+i,zy+18,atributy[14],' ');
	 }
 farfree(adresar);
 pamet();
 }
 
 
 
//************************************************************************//
// VYPLN_ADRESAR			                 //
//                              30.10.1997 //
//************************************************************************//
 
int vypln_adresar(char *meno,char *cesta,struct Adresar *adresar)
 
{
  char pom[100];
  char *p;
  register int i=0,koniec=0;
  struct ffblk ffblk;
 
  strcpy(pom,cesta);
  strcat(pom,"*");
  koniec=findfirst(pom,&ffblk,FA_DIREC);
  if(chyba_hard)
   {
   chybove_okno(chyba[0]);
   return 0;
   }
  if(strcmp(ffblk.ff_name,".")==0)
   koniec=findnext(&ffblk);
  while(!koniec)
   {
   if(chyba_hard)
	 {
	 chybove_okno(chyba[0]);
	 return 0;
	 }
   if(ffblk.ff_attrib==FA_DIREC)
	 {
	 adresar[i].typ=DIRECTORY;
	 vytvor_riadok(adresar[i].meno,adresar[i].konc,ffblk.ff_name);
	 i++;
	 }
   koniec=findnext(&ffblk);
   }
  strcpy(pom,cesta);
  strcat(pom,meno);
  koniec=findfirst(pom,&ffblk,FA_ARCH);
  if(chyba_hard)
   {
   chybove_okno(chyba[0]);
   return 0;
   }
  while(!koniec)
   {
   if(chyba_hard)
	 {
	 chybove_okno(chyba[0]);
	 return 0;
	 }
   if(ffblk.ff_attrib==FA_ARCH)
	 {
	 adresar[i].typ=FILENAME;
	 p=ffblk.ff_name;
	 while(*p!='\0')
	  {
	  *p=tolower(*p);
	  p++;
	  }
	 vytvor_riadok(adresar[i].meno,adresar[i].konc,ffblk.ff_name);
	 i++;
	 }
   koniec=findnext(&ffblk);
   }
  return i;
}
 
 
 
//************************************************************************//
// VYTVOR_RIADOK						     //
//                              30.10.1997 //
//************************************************************************//
 
void vytvor_riadok(char *meno,char *konc,char *nazov)
 
{
  if(*nazov=='.')
   strcpy(meno,"..     ");
  else
   {
   while(*nazov!='\0' && *nazov!='.')
	 *meno++=*nazov++;
   *meno='\0';
   if(*nazov!='\0')
	 {
	 nazov++;
	 while(*nazov!='\0')
	  *konc++=*nazov++;
	 }
   *konc='\0';
   }
}
 
 
 
//************************************************************************//
// KONTROLUJ_PATH funkcia vygeneruje z path plnu cestu a meno suboru   //
// funkcia vrati 0 ak treba rozbalit directory              //
// vrati 1 ak netreba rozbalit directory, ide o konkretny subor      //
// vrati 2 ak je neplatny adresar                     //
// vrati 3 ak subor sa neda otvorit                    //
// vrati 4 ak hardware chyba                       //
//                              30.10.1997 //
//************************************************************************//
 
int kontroluj_path(char *path,char *cesta,char *meno)
 
{
  char drive[5];
  char dir[80];
  char name[15];
  char ext[8];
  char pom[100];
  struct ffblk ff;
  unsigned typ;
  int chyba,i;
 
  typ=fnsplit(path,drive,dir,name,ext);
  if((FILENAME&typ) == 0) /* treba implicitne meno */
    {
    strcpy(name,"*");
    typ= typ|WILDCARDS;
    }
  if((DRIVE&typ) == 0) /* nie je drive */
    {
    drive[0] = 'A'+ getdisk();
    drive[1] = ':';
    drive[2] = '\0';
    }
  else
    drive[0] = toupper(drive[0]);
  if((DIRECTORY&typ)==0 || dir[0]!='\\') /* ci je popisany adresar - */
	{
	pom[0]='\\';         /* - vylomitkovana cesta */
	if(getcurdir(drive[0]-'A'+1,&pom[1]) == -1) /* vrati chybu */
	  return 4;       /* alebo uplne meno cesty, az do */
	if(strlen(pom) > 1)    /* aktualneho adresara na urcenom */
	  strcat(pom,"\\");           /* disku */
	if((DIRECTORY&typ) != 0)
	  strcat(pom,dir);
	strcpy(dir,pom);
	}
  i=0;
  while(dir[i] != '\0')
    {
    dir[i]=toupper(dir[i]);
    i++;
    }
  strcpy(cesta,drive);
  strcat(cesta,dir);
  /* test spravnosti adresara */
  strcpy(pom,cesta);
  strcat(pom,"*");
  if(strlen(cesta) > 3) /* koren netreba kontrolovat */
    {
    chyba=findfirst(pom,&ff,FA_DIREC); /* prehladavanie adresara */
    if(chyba_hard)           /* podla zvolenej masky */
	 return 4;
    if(chyba == -1)
	 return 2;
    }
  strcpy(meno,name);
  if((EXTENSION&typ) == 0)
    strcpy(ext,".*");
  strcat(meno,ext);
  if((WILDCARDS&typ) == 0)
    {
    strcpy(pom,cesta);
    strcat(pom,meno);
    chyba=findfirst(pom,&ff,FA_ARCH); /* to iste pre subor */
    if(chyba_hard)
	 return 4;
    if(chyba == -1)
	 return 3;
	return 1;
    }
  return 0;
}
 
 
 
//************************************************************************//
// OBDLZNIK                                //
//                              30.10.1997 //
//************************************************************************//
 
void obdlznik(int zacx,int zacy,int pozicia,unsigned char attr)
 
{
  register int i,x;
  x=zacx+2+15*(pozicia/11);
  for(i=0;i<14;i++)
   nastav_atribut(x+i,zacy+5+(pozicia%11),attr);
}
 
 
 
 
//************************************************************************//
// TLAC_ADRESAR							     //
//                              30.10.1997 //
//************************************************************************//
 
void tlac_adresar(int zacx,int zacy,int zaciatocny,int pocet,struct Adresar *adresar)
 
{
  register int i,j;
  for(i=5;i<16;i++)
   tlac_retazec(zacx+2,zacy+i,atributy[15],"       ł       ł       ");
  j=zaciatocny;
  for(i=0;i<33;i++)
   if(j>=pocet)break;
   else {
	  tlac_retazec(zacx+3+15*(i/11),zacy+5+(i%11),atributy[15],adresar[j].meno);
	  tlac_retazec(zacx+15*(i/11)+12,zacy+5+(i%11),atributy[15],adresar[j].konc);
	  j++;
	  }
  for(j=i;j<33;j++)
   tlac_retazec(zacx+3+15*(j/11),zacy+5+(j%11),atributy[15],"       ");
}
 
/*---------------------------------END--------------------------------------*/