Program rieši problém generovania testov prostredníctvom Boolovskej diferencie

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: Programy v C, C++

Program: Prac_ndf.cBooldif.zip
Súbor exe: Booldif.exe
Potrebné: Adresar.cColor.cDerivac.cError.cFunkcie.cHelp.cKey.cLine_edi.cMain.cMenu.cObsluha.cOkno.cPrac_ndf.cSlovnik.cSlov_fon.cStatist.cUtil.cVideo.cVystupy.cAdresar.hColor.hDefine.hError.hFunkcie.hGlob.hKey.hLine_edi.hMbooldif.hMenu.hOkno.hSlov_fon.hUtil.hVideo.h
Príklady: Example.zipBin_10_o.ndfBin_10_o.ndfBin_1and.ndfBin_2rad.ndfBin_3rad.ndfBin_4rad.ndfHard.ndfI_reg_lo.ndfReg_jk.ndfScitac_s.ndfScp_1rad.ndfScp_2rad.ndfScp_2r_1.ndfScp_3rad.ndfScp_4r_2.ndfScp_6r_3.ndfScp_8r_4.ndfSc_1r_pj.ndfSc_1r_sj.ndfSc_1_aoi.ndfSc_2r_4.ndfSc_3r_6.ndfSc_7400n.ndfSc_aon.ndfSimp3_a.ndfSimp3_b.ndfSimp4_a.ndfSimp4_b.ndfSimp4_c.ndfSimp6_a.ndfTest_vod.ndfZle.ndf
Manual: Prirucky.zip

Program rieši problém generovania testov prostredníctvom Boolovskej diferencie. Riešenie vyplýva z metódy matematicej derivácie logických zápisov funkcie v tvare Boolovského zápisu. Vytvára vektory porúch pre daný obvod, pričom zohľadňuje všetky vetviace sa vodiče. Výsledkom je úplný test.
Je implementovaný v programovacom jazyku C pre operačný systém MS-DOS, alebo iný s ním kompatibilným. Program je vhodný pre interaktívny spôsob komunikácie s užívateľom, čo umožňuje pohodlné pracovné prostredie podobné systémom Turbo Vision.

Ako príklad skúste nasledovné.
 • Menu->Voľby->Vstup->Zo Súboru. Vyberte si niektorý z ukážkových súborov.
 • Menu->Činnosť->Boolovské diferencie->Primárne vodiče
 • Menu->Činnosť->Boolovské diferencie->Vnútorné vodiče
 • Menu->Výsledky - môžete si pozrieť výsledky práce programu


POZNÁMKA: Zdrojové kódy ktoré simulujú prostredie Turbo Vision niesu dielom autora.
//************************************************************************//
// DERIVAC.C                               //
// Derivacia funkcie podle zadannej funkcie                //
//                                    //
//                               2.9.1997 //
//************************************************************************//
#include "mbooldif.h"
#include "glob.h"
#include "util.h"
 
//************************************************************************//
// Pripravy derivaciu podla premennej vysledok rozklada do K,K0,K1    //
//                               2.9.1997 //
//************************************************************************//
int derivac_dF(zapis_NDF *h_fnc, int prem, zapis_NDF *K, zapis_NDF *K0, zapis_NDF *K1)
{
int i;					// devcica
char nadpis[80];
					// taku premennu nemam
 znuluj(K,1);znuluj(K1,1);znuluj(K0,1);
 if (( prem >= h_fnc->pv_NDF ) || ( prem < 0 )) return(FALSE);
 
 K->pv_NDF=h_fnc->pv_NDF;
 K0->pv_NDF=h_fnc->pv_NDF;
 K1->pv_NDF=h_fnc->pv_NDF;
 
 for (i=1; i<=h_fnc->poc_NDF; i++) {
 
   if ( h_fnc->pNDF[i][prem] == nic ) {	// Neobsahuje prem vobec
	 dalsie_NDF( K,0 );
	 strcpy( K->pNDF[ K->poc_NDF ], h_fnc->pNDF[i] );
	 K->pNDF[ K->poc_NDF ][ prem ]=nic;
	}
					    // Obsahuje a,b,c
   if ( h_fnc->pNDF[i][prem] == jclen ) {
	 dalsie_NDF( K1,0 );
	 strcpy( K1->pNDF[ K1->poc_NDF ], h_fnc->pNDF[i] );
	 K1->pNDF[ K1->poc_NDF ][ prem ]=nic;
	}
					    // Obsahuje A,B,C
   if ( h_fnc->pNDF[i][prem] == nclen ) {
	 dalsie_NDF( K0,0 );
	 strcpy( K0->pNDF[ K0->poc_NDF ], h_fnc->pNDF[i] );
	 K0->pNDF[ K0->poc_NDF ][ prem ]=nic;
	}
  }	// end for(i=1;
 
  sprintf( nadpis,"\n dF/d%s = ú(úűKü+Kűúü)\n ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ\n K = ", index );
 
  uloz_NDF( K, nadpis, TmpSubor[3] );
  uloz_NDF( K0, " Kü= ", TmpSubor[3] );
  uloz_NDF( K1, " Kű= ", TmpSubor[3] );
 
 return(TRUE);
}
 
//************************************************************************//
// Robi negaciu znaku nclen->jclen a naopak                //
//                               3.9.1997 //
//************************************************************************//
char neguj( char clen )
{
 if ( clen == nclen ) return( jclen );
 if ( clen == jclen ) return( nclen );
 return( clen );
}
 
//************************************************************************//
// Podla toho aka pozicia vyrobi z neho znak a,b,c alebo A,B,C      //
//                               3.9.1997 //
//************************************************************************//
char bool_znak( char clen, int pozic )
{
 if ( clen == jclen ) return( 'a'+pozic );
 if ( clen == nclen ) return( 'ŕ'+pozic );
 return(' ');
}
 
//************************************************************************//
// toto je pre K negacia vztahu (ab+cd) = (A+B)(C+D)           //
// z toho tazim a tak to robim                      //
//                               3.9.1997 //
//************************************************************************//
char *K_negovane( zapis_NDF *K )
{
int x,y;
char deriv_ret[max_ret];
char pom[max_ret];
 
 strcpy( deriv_ret, "(" );
 for (y=1; y<=K->poc_NDF; y++ ) {
   strcat( deriv_ret, "(");
 
   for (x=0; x<K->pv_NDF; x++ )		// je to a,b,c alebo A,B,C
	 if (( K->pNDF[y][x] == jclen ) || ( K->pNDF[y][x] == nclen )) {
	  strchar( deriv_ret, bool_znak( neguj( K->pNDF[y][x] ), x ) );
	  strchar( deriv_ret, '+' );
	  } // end for(x=1; x<=
 
  if ( deriv_ret[ strlen( deriv_ret ) -1 ] == '+' )
	 strdel( deriv_ret, strlen( deriv_ret ) -1 );
 
  strchar( deriv_ret, ')' );
  } // end for(y=1;y<=K
 
 strchar( deriv_ret, ')' );
 
 strcpy( pom, deriv_ret );
 odstran_zatvorky( pom,1 );
 // negujem nic takze ma vzniknut 1
 if( strlen( pom ) == 0 ) {
  strcpy( deriv_ret, "(" );
  // bol to clen v ktorom sa nachadzala len premenna podla ktorej sa derivovalo
  if( K->poc_NDF != 0 ) strcat( deriv_ret, vstup_0 );
           // tu nebolo nic
           else strcat( deriv_ret, vstup_1 );
  strcat( deriv_ret, ")" );
  }
 
 return( deriv_ret );
}
 
//************************************************************************//
// Sucin clenov                              //
//                               3.9.1997 //
//************************************************************************//
char *K_sucin( zapis_NDF *K )
{
int x,y;
char deriv_ret[max_ret];
char pom[max_ret];
 
 strcpy( deriv_ret, "(" );
 for (y=1; y<=K->poc_NDF; y++ ) {
 
   for (x=0; x<K->pv_NDF; x++ )		// je to a,b,c alebo A,B,C
	 if (( K->pNDF[y][x] == jclen ) || ( K->pNDF[y][x] == nclen ))
	  strchar( deriv_ret, bool_znak( K->pNDF[y][x], x ) );
 
   strchar( deriv_ret, '+' );
   }
 
  if ( deriv_ret[ strlen( deriv_ret ) -1 ] == '+' )
	 strdel( deriv_ret, strlen( deriv_ret ) -1 );
 
 // chce nasobit nicim
 strchar( deriv_ret, ')' );
 
 strcpy( pom, deriv_ret );
 odstran_zatvorky( pom,1 );
 // nasobim nicim takze ma vzniknut 0
 if( strlen( pom ) == 0 ) {
  strcpy( deriv_ret, "(" );
  // bol to clen v ktorom sa nachadzala len premenna podla ktorej sa derivovalo
  if( K->poc_NDF != 0 ) strcat( deriv_ret, vstup_1 );
           // tu nebolo nic
           else strcat( deriv_ret, vstup_0 );
  strcat( deriv_ret, ")" );
  }
 
 return( deriv_ret );
}
 
//************************************************************************//
// Vysledkom tejto srandy by mala byt derivacia podla premennej      //
//                               3.9.1997 //
//************************************************************************//
char *zderivuj_dF( zapis_NDF *K, zapis_NDF *K0, zapis_NDF *K1 )
{
char deriv_ret[max_ret];
FILE *tmp,*fopen();
 
 if (( Rezim == VYUK ) || ( Rezim == PREV))
  tmp=fopen( strspoj( temp,TmpSubor[5]) ,"a+t" );// zapisuj inam, aby uzivatel nevidel
  else
  tmp=fopen( strspoj( temp,TmpSubor[3]) ,"a+t" );
 
 // ak je to pre premennu ktora nieje vo f(), vtedy je K0={} K1={}
 // blbost co ?, aj to sa stava
 if ( ( K1->poc_NDF == 0 ) && ( K0->poc_NDF == 0 ) && ( K->poc_NDF == 0 ) ) {
  deriv_ret[0]='\0';
  fprintf(tmp,"\n");
  fprintf(tmp,"\n dF = {}\n\r");
  fclose(tmp);
  return( deriv_ret );
  }
 
 strcpy( deriv_ret, K_negovane(K) );	// df()= Kneg
 fprintf(tmp,"\n");
 fprintf(tmp,"\n ú      = %s", deriv_ret );
 
 strcat( deriv_ret, " ( " );		// df()= Kneg(
 
 strcat( deriv_ret, K_negovane(K1) );	// df()= Kneg( K1neg
 fprintf(tmp,"\n ú(úű     = %s", deriv_ret );
 
 strcat( deriv_ret, " " );		// dame medzeru
 strcat( deriv_ret, K_sucin(K0) );	// df()= Kneg( K1neg K0
 fprintf(tmp,"\n ú(úűKü    = %s", deriv_ret );
 
 strcat( deriv_ret, " + " );		// df()= Kneg( K1neg K0 +
 
 strcat( deriv_ret, K_sucin(K1) );	// df()= Kneg( K1neg K0 + K1
 fprintf(tmp,"\n ú(úűKü+Kű  = %s", deriv_ret );
 
 strcat( deriv_ret, " " );		// dame medzeru
 strcat( deriv_ret, K_negovane(K0) );	// df()= Kneg( K1neg K0 + K1 K0neg
 strcat( deriv_ret, " )" );		// df()= Kneg( K1neg K0 + K1 K0neg )
 fprintf(tmp,"\n ú(úűKü+Kűúü) = %s", deriv_ret );
 
 fclose(tmp);
 return( deriv_ret );
}
 
/*---------------------------------END--------------------------------------*/