Program rieši problém generovania testov prostredníctvom Boolovskej diferencie

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: Programy v C, C++

Program: Prac_ndf.cBooldif.zip
Súbor exe: Booldif.exe
Potrebné: Adresar.cColor.cDerivac.cError.cFunkcie.cHelp.cKey.cLine_edi.cMain.cMenu.cObsluha.cOkno.cPrac_ndf.cSlovnik.cSlov_fon.cStatist.cUtil.cVideo.cVystupy.cAdresar.hColor.hDefine.hError.hFunkcie.hGlob.hKey.hLine_edi.hMbooldif.hMenu.hOkno.hSlov_fon.hUtil.hVideo.h
Príklady: Example.zipBin_10_o.ndfBin_10_o.ndfBin_1and.ndfBin_2rad.ndfBin_3rad.ndfBin_4rad.ndfHard.ndfI_reg_lo.ndfReg_jk.ndfScitac_s.ndfScp_1rad.ndfScp_2rad.ndfScp_2r_1.ndfScp_3rad.ndfScp_4r_2.ndfScp_6r_3.ndfScp_8r_4.ndfSc_1r_pj.ndfSc_1r_sj.ndfSc_1_aoi.ndfSc_2r_4.ndfSc_3r_6.ndfSc_7400n.ndfSc_aon.ndfSimp3_a.ndfSimp3_b.ndfSimp4_a.ndfSimp4_b.ndfSimp4_c.ndfSimp6_a.ndfTest_vod.ndfZle.ndf
Manual: Prirucky.zip

Program rieši problém generovania testov prostredníctvom Boolovskej diferencie. Riešenie vyplýva z metódy matematicej derivácie logických zápisov funkcie v tvare Boolovského zápisu. Vytvára vektory porúch pre daný obvod, pričom zohľadňuje všetky vetviace sa vodiče. Výsledkom je úplný test.
Je implementovaný v programovacom jazyku C pre operačný systém MS-DOS, alebo iný s ním kompatibilným. Program je vhodný pre interaktívny spôsob komunikácie s užívateľom, čo umožňuje pohodlné pracovné prostredie podobné systémom Turbo Vision.

Ako príklad skúste nasledovné.
 • Menu->Voľby->Vstup->Zo Súboru. Vyberte si niektorý z ukážkových súborov.
 • Menu->Činnosť->Boolovské diferencie->Primárne vodiče
 • Menu->Činnosť->Boolovské diferencie->Vnútorné vodiče
 • Menu->Výsledky - môžete si pozrieť výsledky práce programu


POZNÁMKA: Zdrojové kódy ktoré simulujú prostredie Turbo Vision niesu dielom autora.
/*****************************************************************************
*								       *
*                Subor LINE_EDI.C               *
*								       *
*****************************************************************************/
 
 
#include <string.h>
 
#include "glob.h"
#include "video.h"
#include "key.h"
#include "line_edi.h"
 
 
//************************************************************************//
// RIADKOVY_EDITOR							 //
//                              30.10.1997 //
//************************************************************************//
 
int riadkovy_editor(int zacx,int zacy,int sirka,int maxdlzka,unsigned char attr1,
		  unsigned char attr2,char *retazec)
{
  register int i;        //pomocna
  int zaciatocny=0;       //
  int aktualny=0;        //
  int koniec=0;         //koniec cyklu
  int kl;            //klaves
  int dlzka;          //aktualna dlzka retazca
 
  dlzka=strlen(retazec);
  if(dlzka<sirka-2)
   {
   zaciatocny=0;
   aktualny=dlzka;
   }
  else
   {
   aktualny=sirka-2;
   zaciatocny=dlzka-aktualny;
   }
  tlac_riadkovy_editor(zacx,zacy,sirka,zaciatocny,attr1,attr2,retazec);
  presun_kurzor(zacx+1+aktualny,zacy);
  zapni_kurzor();
  switch(kl=key())
   {
   case ESC:vypni_kurzor();return FALSE;
   case ENTER:koniec=1;
   default:if(kl>=' ' && kl<=255)
		 {
		 *retazec='\0';
		 zaciatocny=0;
		 aktualny=0;
		 dlzka=0;
		 }
   }
  tlac_riadkovy_editor(zacx,zacy,sirka,zaciatocny,attr2,attr2,retazec);
  while(!koniec)
   {
   switch(kl)
	 {
	 case ESC:vypni_kurzor();return FALSE;
	 case ENTER:vypni_kurzor();return TRUE;
	 case BKSPC:if(aktualny+zaciatocny>0)
		    {
		    if(aktualny+zaciatocny<dlzka)
			 for(i=zaciatocny+aktualny;i<dlzka;i++)
			   retazec[i-1]=retazec[i];
		    retazec[--dlzka]='\0';
		    goto vlavo;
		    }
		  break;
vpravo:	 case RIGHT:aktualny++;
		    if(aktualny+zaciatocny>dlzka)
			 aktualny--;
		    else if(aktualny>sirka-2)
			    {
			    aktualny--;
			    zaciatocny++;
			    }
		  break;
vlavo:	 case LEFT: if(--aktualny<0)
		    {
		    aktualny++;
		    if(--zaciatocny<0)
			 zaciatocny++;
		    }
		  break;
	 case HOME: aktualny=0;
		  zaciatocny=0;
		  break;
	 case END: if(dlzka<sirka-2)
		    {
		    zaciatocny=0;
		    aktualny=dlzka;
		    }
		  else
		    {
		    aktualny=sirka-2;
		    zaciatocny=dlzka-aktualny;
		    }
		  break;
	 case DEL: if(aktualny+zaciatocny<dlzka)
		    {
		    for(i=zaciatocny+aktualny;i<dlzka;i++)
			 retazec[i]=retazec[i+1];
		    dlzka--;
		    }
		  break;
	 default:if(kl>=' ' && kl<=255 && dlzka<maxdlzka)
		  {
		  if(zaciatocny+aktualny>=dlzka)
		    {
		    if ( (kl>='A') && (kl<='Z') ) kl=kl + (224-'A');
		    retazec[dlzka++]=kl;
		    retazec[dlzka]='\0';
		    }
		  else
		    {
		    for(i=dlzka;i>zaciatocny+aktualny;i--)
			 retazec[i]=retazec[i-1];
		    if(dlzka<maxdlzka)
			 dlzka++;
		    retazec[dlzka]='\0';
		    retazec[zaciatocny+aktualny]=kl;
		    }
		  goto vpravo;
		  }
 
	 }
   tlac_riadkovy_editor(zacx,zacy,sirka,zaciatocny,attr2,attr2,retazec);
   presun_kurzor(zacx+1+aktualny,zacy);
   kl=key();
   }
  vypni_kurzor();
  return TRUE;
}
 
 
//************************************************************************//
// RIADKOVY_EDITOR1							 //
//                              30.10.1997 //
//************************************************************************//
 
int riadkovy_editor1(int zacx,int zacy,int sirka,int maxdlzka,unsigned char attr1,
		  unsigned char attr2,char *retazec)
{
  register int i;        //pomocna
  int zaciatocny=0;       //
  int aktualny=0;        //
  int koniec=0;         //koniec cyklu
  int kl;            //klaves
  int dlzka;          //aktualna dlzka retazca
 
  dlzka=strlen(retazec);
  if(dlzka<sirka-2)
   {
   zaciatocny=0;
   aktualny=dlzka;
   }
  else
   {
   aktualny=sirka-2;
   zaciatocny=dlzka-aktualny;
   }
  tlac_riadkovy_editor(zacx,zacy,sirka,zaciatocny,attr1,attr2,retazec);
  presun_kurzor(zacx+1+aktualny,zacy);
  zapni_kurzor();
  switch(kl=key())
   {
   case ESC: koniec=ESC;break;
   case ENTER:koniec=ENTER;break;
   case TAB: koniec=TAB;break;
   case UP:  koniec=UP;break;
   case DOWN: koniec=DOWN;break;
   case F1 : koniec=F1;break;
   case F6:  koniec=F6;break;
   default:if(kl>=' ' && kl<=255)
		 {
		 *retazec='\0';
		 zaciatocny=0;
		 aktualny=0;
		 dlzka=0;
		 }
   }
  tlac_riadkovy_editor(zacx,zacy,sirka,zaciatocny,attr2,attr2,retazec);
  while(!koniec)
   {
   switch(kl)
	 {
	 case ESC: vypni_kurzor();return ESC;
	 case ENTER:vypni_kurzor();return ENTER;
	 case TAB: vypni_kurzor();return TAB;
	 case UP:  vypni_kurzor();return UP;
	 case DOWN: vypni_kurzor();return DOWN;
	 case F1 : vypni_kurzor();return F1;
	 case F6 : vypni_kurzor();return F6;
	 case BKSPC:if(aktualny+zaciatocny>0)
		    {
		    if(aktualny+zaciatocny<dlzka)
			 for(i=zaciatocny+aktualny;i<dlzka;i++)
			   retazec[i-1]=retazec[i];
		    retazec[--dlzka]='\0';
		    goto vlavo;
		    }
		  break;
vpravo:	 case RIGHT:aktualny++;
		    if(aktualny+zaciatocny>dlzka)
			 aktualny--;
		    else if(aktualny>sirka-2)
			    {
			    aktualny--;
			    zaciatocny++;
			    }
		  break;
vlavo:	 case LEFT: if(--aktualny<0)
		    {
		    aktualny++;
		    if(--zaciatocny<0)
			 zaciatocny++;
		    }
		  break;
	 case HOME: aktualny=0;
		  zaciatocny=0;
		  break;
	 case END: if(dlzka<sirka-2)
		    {
		    zaciatocny=0;
		    aktualny=dlzka;
		    }
		  else
		    {
		    aktualny=sirka-2;
		    zaciatocny=dlzka-aktualny;
		    }
		  break;
	 case DEL: if(aktualny+zaciatocny<dlzka)
		    {
		    for(i=zaciatocny+aktualny;i<dlzka;i++)
			 retazec[i]=retazec[i+1];
		    dlzka--;
		    }
		  break;
	 default:if(kl>=' ' && kl<=255 && dlzka<maxdlzka)
		  {
		  if(zaciatocny+aktualny>=dlzka)
		    {
		    retazec[dlzka++]=kl;
		    retazec[dlzka]='\0';
		    }
		  else
		    {
		    for(i=dlzka;i>zaciatocny+aktualny;i--)
			 retazec[i]=retazec[i-1];
		    if(dlzka<maxdlzka)
			 dlzka++;
		    retazec[dlzka]='\0';
		    retazec[zaciatocny+aktualny]=kl;
		    }
		  goto vpravo;
		  }
 
	 }
   tlac_riadkovy_editor(zacx,zacy,sirka,zaciatocny,attr2,attr2,retazec);
   presun_kurzor(zacx+1+aktualny,zacy);
   kl=key();
   }
  vypni_kurzor();
  return koniec;
}
 
 
//************************************************************************//
// TLAC_RIADKOVY_EDITOR							 //
//                              30.10.1997 //
//************************************************************************//
 
int tlac_riadkovy_editor(int zacx,int zacy,int sirka,int zaciatocny,unsigned char attr1,
			 unsigned char attr2,char *ret)
{
  register int i=0;
  register int j=0;
 
  if(zaciatocny>0)
   tlac_znak(zacx,zacy,attr2,17);
  else tlac_znak(zacx,zacy,attr2,' ');
  while(zaciatocny-->0)ret++;
  for(i=0;i<sirka;i++)
   if(*ret=='\0')
	 {
	 for(j=i;j<sirka;j++)
	  tlac_znak(zacx+j+1,zacy,attr2,' ');
	 break;
	 }
   else
	 tlac_znak(zacx+i+1,zacy,attr1,*ret++);
  if(*ret!='\0')
   tlac_znak(zacx+sirka,zacy,attr2,16);
  else tlac_znak(zacx+sirka,zacy,attr2,' ');
  return i;
}
 
 
//************************************************************************//
// TLAC_OBMEDZENY_RETAZEC						 //
//                              30.10.1997 //
//************************************************************************//
 
void tlac_obmedzeny_retazec(int zacx,int zacy,int sirka,unsigned char attr,char *ret)
{
  register int i;
 
  if((i=strlen(ret))<sirka-2)
   tlac_riadkovy_editor(zacx,zacy,sirka,0,attr,attr,ret);
  else
   tlac_riadkovy_editor(zacx,zacy,sirka,i-sirka-2,attr,attr,ret);
}
 
 
/*---------------------------------END--------------------------------------*/