Program rieši problém generovania testov prostredníctvom Boolovskej diferencie

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: Programy v C, C++

Program: Prac_ndf.cBooldif.zip
Súbor exe: Booldif.exe
Potrebné: Adresar.cColor.cDerivac.cError.cFunkcie.cHelp.cKey.cLine_edi.cMain.cMenu.cObsluha.cOkno.cPrac_ndf.cSlovnik.cSlov_fon.cStatist.cUtil.cVideo.cVystupy.cAdresar.hColor.hDefine.hError.hFunkcie.hGlob.hKey.hLine_edi.hMbooldif.hMenu.hOkno.hSlov_fon.hUtil.hVideo.h
Príklady: Example.zipBin_10_o.ndfBin_10_o.ndfBin_1and.ndfBin_2rad.ndfBin_3rad.ndfBin_4rad.ndfHard.ndfI_reg_lo.ndfReg_jk.ndfScitac_s.ndfScp_1rad.ndfScp_2rad.ndfScp_2r_1.ndfScp_3rad.ndfScp_4r_2.ndfScp_6r_3.ndfScp_8r_4.ndfSc_1r_pj.ndfSc_1r_sj.ndfSc_1_aoi.ndfSc_2r_4.ndfSc_3r_6.ndfSc_7400n.ndfSc_aon.ndfSimp3_a.ndfSimp3_b.ndfSimp4_a.ndfSimp4_b.ndfSimp4_c.ndfSimp6_a.ndfTest_vod.ndfZle.ndf
Manual: Prirucky.zip

Program rieši problém generovania testov prostredníctvom Boolovskej diferencie. Riešenie vyplýva z metódy matematicej derivácie logických zápisov funkcie v tvare Boolovského zápisu. Vytvára vektory porúch pre daný obvod, pričom zohľadňuje všetky vetviace sa vodiče. Výsledkom je úplný test.
Je implementovaný v programovacom jazyku C pre operačný systém MS-DOS, alebo iný s ním kompatibilným. Program je vhodný pre interaktívny spôsob komunikácie s užívateľom, čo umožňuje pohodlné pracovné prostredie podobné systémom Turbo Vision.

Ako príklad skúste nasledovné.
 • Menu->Voľby->Vstup->Zo Súboru. Vyberte si niektorý z ukážkových súborov.
 • Menu->Činnosť->Boolovské diferencie->Primárne vodiče
 • Menu->Činnosť->Boolovské diferencie->Vnútorné vodiče
 • Menu->Výsledky - môžete si pozrieť výsledky práce programu


POZNÁMKA: Zdrojové kódy ktoré simulujú prostredie Turbo Vision niesu dielom autora.
/*******************************************************************************
*									   *
*                Subor OKNO.H                *
*								       *
*****************************************************************************/
 
#define	MAXRMENU	25
 
struct Okno {
	   unsigned int lavy;
	   unsigned int horny;
	   unsigned int sirka;
	   unsigned int vyska;
	   unsigned int far *data;
	   struct Okno far *prev;
	  } Okno;
 
struct Rmenu {
	   int pocet;
	   struct Menu *menu[MAXRMENU];
	   } Rmenu;
 
 
void zisti_suradnice( struct Menu *menu,int *zx,int *zy,int *rx,int *ry );
void zarad_menu( struct Menu* );
void zrus_menu( void );
void redraw_menu( void );
void redraw_podmenu( struct Menu *menu );
 
void nakresli_okno( unsigned int lavy,unsigned int horny,unsigned int sirka,
		  unsigned int vyska,unsigned char attr_okna,
		  unsigned char attr_okraja,unsigned char typ_okraja );
 
int otvor_okno( unsigned int lavy,unsigned int horny,unsigned int sirka,
		unsigned int vyska,unsigned char attr_okna,
		unsigned char attr_okraja,unsigned char typ_okraja );
 
int zarad_okno( unsigned int lavy,unsigned int horny,unsigned int sirka,
		 unsigned int vyska );
 
int zatvor_okno( void );
int zatvor_okno1( void );
 
void uloz_okno( unsigned int lavy,unsigned int horny,unsigned int sirka,
		unsigned int vyska,unsigned int far *mem );
 
void obnov_okno( unsigned int lavy,unsigned int horny,unsigned int sirka,
		 unsigned int vyska,unsigned int far *mem );
 
void obnov_okno1( unsigned int lavy,unsigned int horny,unsigned int sirka,
		 unsigned int vyska,unsigned int far *mem );
 
void ramcek( unsigned int lavy,unsigned int horny,unsigned int sirka,
	   unsigned int vyska,unsigned char attr,unsigned char typ_ramceka );
 
void tien( unsigned int lavy,unsigned int horny,unsigned int sirka,
	  unsigned int vyska,unsigned char attr );
 
/*-------------------------------END----------------------------------------*/