Program rieši problém generovania testov prostredníctvom Boolovskej diferencie

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: Programy v C, C++

Program: Prac_ndf.cBooldif.zip
Súbor exe: Booldif.exe
Potrebné: Adresar.cColor.cDerivac.cError.cFunkcie.cHelp.cKey.cLine_edi.cMain.cMenu.cObsluha.cOkno.cPrac_ndf.cSlovnik.cSlov_fon.cStatist.cUtil.cVideo.cVystupy.cAdresar.hColor.hDefine.hError.hFunkcie.hGlob.hKey.hLine_edi.hMbooldif.hMenu.hOkno.hSlov_fon.hUtil.hVideo.h
Príklady: Example.zipBin_10_o.ndfBin_10_o.ndfBin_1and.ndfBin_2rad.ndfBin_3rad.ndfBin_4rad.ndfHard.ndfI_reg_lo.ndfReg_jk.ndfScitac_s.ndfScp_1rad.ndfScp_2rad.ndfScp_2r_1.ndfScp_3rad.ndfScp_4r_2.ndfScp_6r_3.ndfScp_8r_4.ndfSc_1r_pj.ndfSc_1r_sj.ndfSc_1_aoi.ndfSc_2r_4.ndfSc_3r_6.ndfSc_7400n.ndfSc_aon.ndfSimp3_a.ndfSimp3_b.ndfSimp4_a.ndfSimp4_b.ndfSimp4_c.ndfSimp6_a.ndfTest_vod.ndfZle.ndf
Manual: Prirucky.zip

Program rieši problém generovania testov prostredníctvom Boolovskej diferencie. Riešenie vyplýva z metódy matematicej derivácie logických zápisov funkcie v tvare Boolovského zápisu. Vytvára vektory porúch pre daný obvod, pričom zohľadňuje všetky vetviace sa vodiče. Výsledkom je úplný test.
Je implementovaný v programovacom jazyku C pre operačný systém MS-DOS, alebo iný s ním kompatibilným. Program je vhodný pre interaktívny spôsob komunikácie s užívateľom, čo umožňuje pohodlné pracovné prostredie podobné systémom Turbo Vision.

Ako príklad skúste nasledovné.
 • Menu->Voľby->Vstup->Zo Súboru. Vyberte si niektorý z ukážkových súborov.
 • Menu->Činnosť->Boolovské diferencie->Primárne vodiče
 • Menu->Činnosť->Boolovské diferencie->Vnútorné vodiče
 • Menu->Výsledky - môžete si pozrieť výsledky práce programu


POZNÁMKA: Zdrojové kódy ktoré simulujú prostredie Turbo Vision niesu dielom autora.
//************************************************************************//
// SLOVNIK.C                               //
// Vsetky vypoctove operacie nad slovnikmi                //
//                              12.11.1997 //
//************************************************************************//
 
#include "mbooldif.h"
#include "glob.h"
#include "okno.h"
#include "key.h"
#include "util.h"
#include "video.h"
#include "menu.h"
#include "error.h"
 
//************************************************************************//
// SLOVNIK_POR vytvori slovnik poruch                   //
//                              12.11.1997 //
//************************************************************************//
 
int slovnik_por( void )
{
int zx,zy;
int x,y;         // devky
int sv;         // sirka vstupu pre text
char tsv[256];      // prazdny text
char pom[ max_ret ];   // pomocna devka
char ind_prem[ 3 ];   // bude nazov premennej a jej index
char last_p[3];     // ci som uz raz vypisal chyba na a0 atd..
zapis_NDF my_slov;    // moj slovnik, pretoze znicim strukturu
FILE *tmp,*fopen();   // ulozi slovnik
 
 znuluj( &my_slov, 0 );  // najprv nastavime NULL
 min_mem=0;
 
 if(( slovnik.pv_NDF == 0 ) && ( slovnik.poc_NDF == 0 )) {
   chybove_okno( chyba[20] );
   return(0);
  }
 
 zx=_stlpcov/2-20;
 zy=_riadkov/2-3;
 if( view_okno(zx,zy,zx+40,zy+5,atributy[20],atributy[21],2,"")==FALSE) {
  chybove_okno( chyba[1] );
  return(0);
  }
 
 tlac_retazec(zx+4,zy+2,atributy[20]," Vytv ram diagnostick‚ pokrytia ");
 
 // dame do statistickych udajov
 zarad_stat( "Diagnostick‚ pokrytie",0 );
 
 // pocet premennych je ten isty
 my_slov.pv_NDF = slovnik.pv_NDF;
 // odkopirujeme
 for( x=1; x <= slovnik.poc_NDF; x++ ) {
   dalsie_NDF( &my_slov, 0 );
   // dobre strcpy co ???
   for( y=0; y< strlen( slovnik.pNDF[x] ); y++ )
     my_slov.pNDF[x][y] = slovnik.pNDF[x][y];
   my_slov.t_chyba[x] = slovnik.t_chyba[x];
   my_slov.t_vodic[x] = slovnik.t_vodic[x];
   my_slov.index[x] = slovnik.index[x];
   my_slov.adept[x]=0;
  }
 
 // dame do statistickych udajov
 zarad_stat( "",1 );
 // dame do statistickych udajov
 
 zarad_stat( "Pokr˜vajŁce sa vektory",0 );
 
 // zistujem cleny, ktore sa pohlcuju
 for( x=1; x <= my_slov.poc_NDF; x++ )
  if( my_slov.adept[x] == 0 )
    for( y=x+1; y <= my_slov.poc_NDF; y++ )
      // podobaju sa a clen je volny ???
      if(( bool_cmp( my_slov.pNDF[x], my_slov.pNDF[y], pom ) == 0 ) &&
       ( my_slov.adept[y] == 0 )){
       my_slov.adept[y]=1;
       strcpy( my_slov.pNDF[x], pom );  // nech X nahradi ak su take
       }
 
 pamet();
 // dame do statistickych udajov
 zarad_stat( "",1 );
 
 // ideme zapisovat do suboru
 tmp=fopen( strspoj( temp,TmpSubor[2] ) ,"w+t" );// tmp subor SLOVNIK.TMP
 if ( tmp == NULL ) {
  chybove_okno(chyba[17]);		// disk chraneny proti zapisu, alebo tak neako
  return( FALSE );
  }
 
 // znulujeme
 last_p[0]=' '; last_p[1]=' '; last_p[2]=' ';
 
 fprintf(tmp,"\n Diagnostick‚ pokrytia \n\n");
 // aka bude sirka pre vstup ???
 if( my_slov.pv_NDF > 5 ) sv = my_slov.pv_NDF;
           else sv = 5;
 
 tsv[0]='\0';
 for( x = my_slov.pv_NDF; x<=sv; x++ ) strchar( tsv, ' ' );
 
 fprintf(tmp," ÚÄÄÄÄÄÄ");for( y=5; y<sv; y++ ) fprintf(tmp,"Ä");fprintf(tmp,"ÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄż\n");
 fprintf(tmp," ł Vstup");for( y=5; y<sv; y++ ) fprintf(tmp," ");fprintf(tmp," ł V˜stup ł Pokrytie ł\n",tsv);
 fprintf(tmp," ĂÄÄÄÄÄÄ");for( y=5; y<sv; y++ ) fprintf(tmp,"Ä");fprintf(tmp,"ÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´\n");
 
 for( x=1; x <= my_slov.poc_NDF; x++ )
  if( my_slov.adept[x] == 0 ) {
   // vypisem aky vektor
   strcpy( pom, my_slov.pNDF[x] );
   strdel( pom, strlen( pom ) -1 );
   // ze som vypisal a0 atd ...
   last_p[0] = my_slov.t_vodic[x];
   last_p[1] = my_slov.t_chyba[x];
   last_p[2] = my_slov.index[x];
   // bude nazov premennej a jej index
   ind_prem[0]='\0';
   strchar( ind_prem, my_slov.t_vodic[x] );
   if( my_slov.index[x] != ' ' ) strchar( ind_prem, my_slov.index[x] );
 
   fprintf( tmp," ł %s%s ł  %c  ł %s\\%d ", pom, tsv, my_slov.pNDF[x][ strlen( my_slov.pNDF[x] ) -1 ],
          ind_prem, my_slov.t_chyba[x] );
 
     for( y=x+1; y <= my_slov.poc_NDF; y++ )
      // ak sa podobaju vypisem
      if( bool_cmp( my_slov.pNDF[x], my_slov.pNDF[y], pom ) == 0 ) {
        // vypisem len vtedy ak som uz raz nevypisal
        if(( last_p[0] != my_slov.t_vodic[y] ) ||
          ( last_p[1] != my_slov.t_chyba[y] ) ||
          ( last_p[2] != my_slov.index[y] )) {
          // bude nazov premennej a jej index
          ind_prem[0]='\0';
          strchar( ind_prem, my_slov.t_vodic[y] );
          if( my_slov.index[y] != ' ' ) strchar( ind_prem, my_slov.index[y] );
          // tak a toto zapiseme
          fprintf( tmp,"%s\\%d ", ind_prem, my_slov.t_chyba[y] );
         }
 
        last_p[0] = my_slov.t_vodic[y];
        last_p[1] = my_slov.t_chyba[y];
        last_p[2] = my_slov.index[y];
        }
   // uzavrieme zatvorkami
   fprintf( tmp,\n" );
   }
 
 fprintf(tmp," ŔÄÄÄÄÄÄ");for( y=5; y<sv; y++ ) fprintf(tmp,"Ä");fprintf(tmp,"ÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄŮ\n");
 fclose(tmp);
 // uprav aby nemal ulatene sirky riadkov
 norm_subor( TmpSubor[2] );
 // koncime
 
 // ak je DEMO tak zobrazuj
 if ( Rezim == DEMO ) zobraz_tmp2();
 
 // ulozi do vystupneho suboru
 if ( Vystup == TLC ) {         // ak tlaciaren
   anti_ascii( TmpSubor[2] , TmpSubor[5] );
   sprintf( pom,"type %s%s > prn", temp, TmpSubor[5] );
   system( pom );
  }
 
 if ( Vystup == SUB ) {         // ak ukladat do suboru
   anti_ascii( TmpSubor[2], TmpSubor[5] );
   sprintf( pom,"if exist %s%s type %s%s >> %s", temp, TmpSubor[5], temp, TmpSubor[5], TmpSubor[4] );
   system( pom );
  }
 
 zatvor_okno();
 hlasky(chyba[24]);
 
 return(0);
}
 
//************************************************************************//
// VSETKY_VEKTORY vytvori vsetky vektory poruch              //
//                              12.11.1997 //
//************************************************************************//
 
int vsetky_vektory( void )
{
int zx,zy;
int x;          // devka
char pom[ max_ret ];   // pomocna devka
char last_p[2];     // ci som uz raz vypisal chyba na a0 atd..
FILE *tmp,*fopen();   // ulozi slovnik
 
 if(( slovnik.pv_NDF == 0 ) && ( slovnik.poc_NDF == 0 )) {
   chybove_okno( chyba[20] );
   return(0);
  }
 
 zx=_stlpcov/2-20;
 zy=_riadkov/2-3;
 if( view_okno(zx,zy,zx+40,zy+5,atributy[20],atributy[21],2," €innosŸ ")==FALSE) {
  chybove_okno( chyba[1] );
  return(0);
  }
 
 tlac_retazec(zx+1,zy+2,atributy[20]," Vytv ram zoznam v¨etk˜ch vektorov porŁch ");
 
 // ideme zapisovat do suboru
 tmp=fopen( strspoj( temp,TmpSubor[6] ) ,"w+t" );// tmp subor SLOV_VSE.TMP
 if ( tmp == NULL ) {
  chybove_okno(chyba[17]);		// disk chraneny proti zapisu, alebo tak neako
  return( FALSE );
  }
 
 // znulujeme
 last_p[0]=' '; last_p[1]=' '; last_p[2]='\0';
 
 fprintf(tmp,"\n Zoznam krokov testu \n");
 for( x=1; x <= slovnik.poc_NDF; x++ ) {
   // vypisem aky vektor
   strcpy( pom, slovnik.pNDF[x] );
   strdel( pom, strlen( pom ) -1 );
 
   // vypisem len vtedy ak som este nevypisal
   if(( last_p[0] != slovnik.t_vodic[x] ) ||
     ( last_p[1] != slovnik.t_chyba[x] ))
     fprintf( tmp,"\n %c%c\\%d : ( %s ):%c ", slovnik.t_vodic[x], slovnik.index[x], slovnik.t_chyba[x],
         pom, slovnik.pNDF[x][ strlen( slovnik.pNDF[x] ) -1 ] );
    else // inac zavinac
     fprintf( tmp," ( %s ):%c ", pom, slovnik.pNDF[x][ strlen( slovnik.pNDF[x] ) -1 ] );
 
   // koncim riadok ???
   if( slovnik.t_chyba[x] == slovnik.t_chyba[x+1] ) fprintf( tmp,"," );
 
   // koncim riadok pre vodic ???
   if( slovnik.t_vodic[x] != slovnik.t_vodic[x+1] ) fprintf( tmp,"\n" );
 
   // ze som vypisal a0 atd ...
   last_p[0] = slovnik.t_vodic[x];
   last_p[1] = slovnik.t_chyba[x];
   }
 
 fclose(tmp);
 zatvor_okno();
 zobraz_tmp6();
 
 // ulozi do vystupneho suboru
 if ( Vystup == TLC ) {         // ak tlaciaren
   anti_ascii( TmpSubor[2] , TmpSubor[5] );
   sprintf( pom,"type %s%s > prn", temp, TmpSubor[5] );
   system( pom );
  }
 
 if ( Vystup == SUB ) {         // ak ukladat do suboru
   anti_ascii( TmpSubor[2], TmpSubor[5] );
   sprintf( pom,"if exist %s%s type %s%s >> %s", temp, TmpSubor[5], temp, TmpSubor[5], TmpSubor[4] );
   system( pom );
  }
 
 return(0);
}
 
 
//************************************************************************//
// BOOL_CMP porovna dva retazce boolovskou logikou X je zhodne s hoccim  //
// i:ret1,ret2 o:0-OK                     12.11.1997 //
//                   Toto uz je zbytocnost 2.12.1997 //
//************************************************************************//
 
int bool_cmp( char ret1[], char ret2[], char *pom )
{
int i;          // devka
int resl=0;        // result 0=zhodne 1=nezhodne
 
 pom[0]='\0';       // znulujeme
 for( i=0; i <= strlen( ret1 ); i++ ) {
   // ak je X daj clen, ktory bol v ret2  XI0X+IIX0=II00
   if( ret1[i] == vstup_x[0] ) strchar( pom, ret2[i] );
              else strchar( pom, ret1[i] );
   // ak je X je to jedno
   if(( ret1[i] != vstup_x[0] ) && (ret2[i] != vstup_x[0] ))
    if( ret1[i] != ret2[i] ) resl=1;
  }
 
 return( resl );
}
 
 
//************************************************************************//
// Z boolovskej diferencie vyrobi slovnik poruch v tvare 00I0       //
// !!! Pozor !!! nech je vzdy naplnena zac_subst             //
// o:FALSE nieco nieje v poriadku               8.10.1997 //
//************************************************************************//
int uloz_slovnik( char pom_f[], int premenna, zapis_NDF *h_fnc, char meno[], char subst[] )
{
FILE *tmp,*fopen();
int x,y;				// dalsie devky premenne
int len_NDF,t_chyba;          // len tolko premennych z NDF zobraz, pre chybu 0,1
char pom[ max_ret ], vys_pom[ max_ret ];// pomocne
char p_sub[ max_ret ];         // dalsia pomocna
char p_vodic[3];            // vypisuj, ale pravdu
zapis_NDF NDFko;            // pomocne v zmysle (aby si vedel ze sa s tebou poje... )
char v_vektor[max_NDF];			// uchovava vstupny vektor pre zistenie
					// aku odozvu ma na funkciu
 
 tmp=fopen( strspoj( temp,meno) ,"a+t" );// tmp subor SLOVNIK.TMP
 if ( tmp == NULL ) {
  chybove_okno(chyba[17]);		// disk chraneny proti zapisu, alebo tak neako
  return( FALSE );
  }
 fprintf(tmp,"\n");
 fclose(tmp);
 
 znuluj( &NDFko, 0 );
 // odkopirujeme aby sa nevratil s neakou somarinou naspat
 strcpy( p_sub, subst );
 
 for( t_chyba=0; t_chyba<=1; t_chyba++ ) {   // pre chybu 0,1
 // otvor tmp subor SLOVNIK.TMP
 tmp=fopen( strspoj( temp,meno) ,"a+t" );
 
 p_vodic[0]='\0';
 strchar( p_vodic, index[0] );
 
 // toto bol substituovany vodic ???
 if(( index[1] != ' ' ) && ( t_chyba == 0 ))
   fprintf(tmp,"\n subst( %s=%s ) ", index, p_sub);
 
 if( index[1] == ' ' ) fprintf(tmp,"\n %c\\%d : ", index[0], t_chyba);
          else fprintf(tmp,"\n %s\\%d : ", index, t_chyba);
 
  if( strlen( p_sub ) < 1 ) {
  p_sub[1]='\0';
  strchar( p_sub, 'a'+premenna ); // nasobit budeme tymto znakom
  }
 
 if( strlen( pom_f ) > 0 ) {
   if( t_chyba == 1 ) {            // v tom pripade znegujeme
     vytvor_formu( &NDFko, p_sub );
     strcpy( p_sub, K_negovane( &NDFko ) );
    }
   sprintf( vys_pom,"(%s)(%s)", pom_f, p_sub );// pridam nasobenie clenom
   substitucie( vys_pom, ' ' );        // vyluc substitucie
   ret_do_NDF( vys_pom, &NDFko, TmpSubor[5] ); // spat do NDF zapisu
  }
 
 fclose(tmp);
 // zobraz len tolko clenov
 if( (&NDFko)->pv_NDF > (zac_subst-1) ) len_NDF = zac_subst-1;
                  else len_NDF = (&NDFko)->pv_NDF;
 
 for ( x=1; x<= (&NDFko)->poc_NDF; x++ ) {	   // ideme cyklus
   strcpy( v_vektor,"" );
   for ( y=0; y<len_NDF; y++ ) {
	 if ( (&NDFko)->pNDF[x][y] == jclen ) strcat( v_vektor,vstup_1 );	// "I"
	 if ( (&NDFko)->pNDF[x][y] == nclen ) strcat( v_vektor,vstup_0 );	// "0"
	 if ( (&NDFko)->pNDF[x][y] == nic  ) strcat( v_vektor,vstup_x );	// "x"
	 }
   // aby bol vyplneny cely vstup
   for ( y=len_NDF; y<zac_subst-1; y++ )
   	 strcat( v_vektor,vstup_x );		// "X"
 
   uloz_vektor( v_vektor, t_chyba, h_fnc, meno );
  } // end for ( x=1; x<=NDFko->poc_NDF; x++ )
 
 // nema ziaden slovnik
 if( (&NDFko)->poc_NDF < 1 ) uloz_vektor( "", t_chyba, h_fnc, meno );
 } // end for( t_chyba=0; t_chyba<=1; t_chyba++ )
 
 znuluj( &NDFko,1 );
 
 // ulozi do vystupneho suboru
 if ( Vystup == TLC ) {         // ak tlaciaren
   anti_ascii( meno, TmpSubor[5] );
   sprintf( pom,"type %s%s > prn", temp, TmpSubor[5] );
   system( pom );
  }
 
 if ( Vystup == SUB ) {         // ak ukladat do suboru
   anti_ascii( meno, TmpSubor[5] );
   sprintf( pom,"if exist %s%s type %s%s >> %s", temp, TmpSubor[5], temp, TmpSubor[5], TmpSubor[4] );
   system( pom );
  }
 
 return( FALSE );
}
 
//************************************************************************//
// ULOZ_VEKTOR ulozi vektor, ak ma X zavola rekurzivne samu seba     //
// i:vektor, NDFko, funkcia o:                 2.12.1997 //
//************************************************************************//
void uloz_vektor( char vektor[], int t_chyba, zapis_NDF *h_fnc, char meno[] )
{
FILE *tmp,*fopen();
char odpoved;              // odpoved funkcie
int i;                 // devka
 
 // ak obsahuje X zavola samu seba
 if( strchr(vektor, vstup_x[0]) > 0 ) {
   i=0;
   while( ( vektor[i] != vstup_x[0]) && ( i < strlen( vektor ) )) i++;
   // nahrad 0 a podme este raz
   vektor[i] = vstup_0[0];
   uloz_vektor( vektor, t_chyba, h_fnc, meno );
   // nahrad 1 a podme este raz
   vektor[i] = vstup_1[0];
   uloz_vektor( vektor, t_chyba, h_fnc, meno );
   // uz sa o to postarali rekurzie mna to nezaujima
   return;
  }
 
 tmp=fopen( strspoj( temp,meno) ,"a+t" );// tmp subor SLOVNIK.TMP
 if ( tmp == NULL ) {
  chybove_okno(chyba[17]);		// disk chraneny proti zapisu, alebo tak neako
  return;
  }
 
 if( strlen( vektor ) == 0 ) {  // nema ziaden slovnik
  fprintf( tmp, "%s", ziaden );
  fclose(tmp);
  return;
  }
 
 odpoved = odpoved_f( vektor,h_fnc );
 fprintf( tmp, "( %s ):%c ", vektor, odpoved );
 
 dalsie_NDF( &slovnik,0 );       // ulozim slovnik poruch, vektor+odpoved->NDFko
 
 slovnik.t_vodic[ slovnik.poc_NDF ] = index[0];   // t_vodic vzhladom na aku premennu
 slovnik.t_chyba[ slovnik.poc_NDF ] = t_chyba;   // t_chyba aku chybu detekujem
 slovnik.index[ slovnik.poc_NDF ] = index[1];    // aky index ma tato premenna ak bola
                            // vetviacim sa vodicom
 for( i=0; i<slovnik.pv_NDF-1; i++ )		    // tu v_vektor
   slovnik.pNDF[ slovnik.poc_NDF ][i] = vektor[i];
 slovnik.pNDF[ slovnik.poc_NDF ][ slovnik.pv_NDF-1 ] = odpoved;// posledny je vystup z f()
 
 fclose(tmp);
}
 
/*---------------------------------END--------------------------------------*/