Delphi & Pascal (Ŕeskß wiki)
P°ejÝt na: navigace, hledßnÝ
//************************************************************************//
// STATIST.C                               //
// Funkcie pre statisticke zobrazenie vypoctu
//                              11.11.1997 //
//************************************************************************//
#include <dos.h>
#include "mbooldif.h"
#include "glob.h"
#include "error.h"
#include "util.h"
#include "video.h"
#include "okno.h"
#include "menu.h"
 
//************************************************************************//
// ZARAD_STAT zaradi statisticke informacie do struktury         //
// ako=0 pre udalostou 1=po udalosti             12.11.1997 //
//************************************************************************//
void zarad_stat( char text[], int ako )
{
struct time t;
long cas;
 
 gettime(&t);
 cas = t.ti_hund + 100.0 * ( t.ti_sec + 60.0 * ( t.ti_min + ( 60.0 * t.ti_hour ) ) );
 
 if( ako == 0 ) {
   strcpy( s_stat[p_stat].s_text, text );
   s_stat[ p_stat ].cas = cas;
   min_mem = 0;
  }
  else
  {
   s_stat[ p_stat ].cas = cas - s_stat[ p_stat ].cas + 1;
   s_stat[ p_stat ].pamet = 10*( min_mem +1 );
   // pocas prace nastavuje min_mem funkcia pamet()
   min_mem = 0;
   if( p_stat < max_stat ) p_stat++;
  }
}
 
 
//************************************************************************//
// STATISTIKA zobrazi udaje o priebehu vypoctu              //
//                              11.11.1997 //
//************************************************************************//
 
int statistika( void )
{
int zx,zy;
int i;          // devka
FILE *tmp,*fopen();   // ulozi slovnik
long c_cas=0;
 
 zx=_stlpcov/2-38;
 zy=_riadkov/2-10;
 if( view_okno(zx,zy,zx+76,zy+20,atributy[42],atributy[43],3," Ťtatistické údaje ")==FALSE) {
  chybove_okno( chyba[1] );
  return(1);
  }
 
 // ideme zapisovat do suboru
 tmp=fopen( strspoj( temp,TmpSubor[7] ) ,"w+t" );// tmp subor STATIST.TMP
 if ( tmp == NULL ) {
  chybove_okno(chyba[17]);		// disk chraneny proti zapisu, alebo tak neako
  return( FALSE );
  }
 
 // zistime celkovy cas
 for( i=0; i < p_stat; i++ ) c_cas = c_cas + s_stat[i].cas;
 
 fprintf( tmp,"\n DoterajĘí vśpoçet mal nasledovné nároky \n" );
 fprintf( tmp," ────────────────────────────────────────\n\n" );
 // vypiseme
 for( i=0; i < p_stat; i++ )
  fprintf( tmp," %23s = %4lu ms [%4.1f%c] %8lu b [%5.1f%c]\n", s_stat[i].s_text,
       (unsigned long)s_stat[i].cas, (float)( 100.0 * s_stat[i].cas/c_cas), 37,
       (unsigned long)s_stat[i].pamet, (float)( 100.0 * s_stat[i].pamet/volne_mem), 37 );
 
 fprintf( tmp," ────────────────────────────────────────────────────────────────────────\n" );
 fprintf( tmp,"       Celkom ças = %4lu ms  Pamäč : %4lu byte", c_cas, volne_mem );
 fprintf( tmp,"\n\n Celkovś ças vśpoçtu je bez zdrĹaní sa pri komunikácii s uĹívateîom.");
 fprintf( tmp,"\n Celková pamäč vyjadruje voînú pamäč pre programovś kódom a zásobník.\n");
 fclose( tmp );
 
 zapni_kurzor();
 zobraz_tmp ( TmpSubor[7],0 );
 vypni_kurzor();
 zatvor_okno();
 return(0);
}
 
/*---------------------------------END--------------------------------------*/