Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
/*****************************************************************************
*									   *
*                Subor UTIL.C                *
*									   *
*****************************************************************************/
 
#include <dos.h>
#include <conio.h>
 
#include "glob.h"
#include "util.h"
#include "menu.h"
#include "key.h"
#include "video.h"
#include "okno.h"
#include "mbooldif.h"
 
#define len_seg 65535.0			// velkost segmentu
 
 
//************************************************************************//
// PIP                                  //
//                              30.10.1997 //
//************************************************************************//
 
void pip(void)
{
  sound(1000);
  delay(20);
  nosound();
}
 
 
//************************************************************************//
// TRC zvuk, ktory upozornuje                       //
//                              30.10.1997 //
//************************************************************************//
 
void trc(void)
{
  register unsigned int i;
  for(i=30;i<4000;i+=100)
   {
   sound(i);
   delay(1);
   }
  nosound();
}
 
 
//************************************************************************//
// Prevod_na_velke                            //
//                              30.10.1997 //
//************************************************************************//
 
int prevod_na_velke( int k )
{
 if( k>='a' && k<='z') k-='a'-'A';
 return k;
}
 
//************************************************************************//
// INFO_OKNO                               //
//                              30.10.1997 //
//************************************************************************//
 
void info_okno(void)
{
	vypln_okno(3,19,45,21,' ',0x1e);	// zakladne info o programe
	ramcek(2,18,42,4,0x1f,3);
	tien(2,18,42,4,0x08);
	window(3,19,45,21);
	farba(BLUE,WHITE);
	gotoxy(4,2);
	cprintf("Generovanie testov Boolovskou");
	gotoxy(4,3);
	cprintf("diferenciou    verzia 2.53 (1997)");
 
	vypln_okno(51,19,76,21,' ',0x1e);	// ako je program nastaveny
	ramcek(50,18,26,4,0x1f,3);
	tien(50,18,26,4,0x08);
	window(51,19,76,21);
 
	gotoxy(4,2);	cprintf(" Re‘im:");
	gotoxy(4,3);	cprintf("V˜stup:");
 
	switch(Rezim)
	{
	case AUTO:
		  gotoxy(12,2);cprintf("Automatick˜");
		 break;
	case DEMO:
		  gotoxy(12,2);cprintf("Demon¨tra‡n˜");
		 break;
	case VYUK:
		  gotoxy(12,2);cprintf("V˜ukov˜");
		 break;
	case PREV:
		  gotoxy(12,2);cprintf("PreverovacĄ");
		 break;
	}
 
	switch(Vystup)
	{
	case OBR:
		  gotoxy(12,3);cprintf("Obrazovka");
		 break;
	case SUB:
		  gotoxy(12,3);cprintf("\"%s\"",TmpSubor[4]);
		 break;
	case TLC:
		  gotoxy(12,3);cprintf("Tla‡iare¤");
		 break;
	}
}
 
//************************************************************************//
// GET_TMP_ADR vycita tmp adresar                     //
//                              30.10.1997 //
//************************************************************************//
 
char *get_tmp_adr( void )
{
unsigned char far *segment_;
char pom_r[max_ret];
char temp[max_ret];
unsigned int i;
union REGS reg;
 
 reg.h.ah=0x62;
 intdos(&reg,&reg);
 segment_=MK_FP (reg.x.bx,0);
 segment_ = MK_FP( segment_[0x2d]*256 + segment_[0x2c],0 );
 
 strcpy( pom_r,"" );
 strcpy( temp,"" );
 for( i=0; i<len_seg; i++ ) {		// hladam v segmente parafraf = PSP[0x2d]*256 + PSP[0x2c]
  strcat( pom_r," " );
  pom_r[ strlen( pom_r )-1 ] = segment_[i] ;
  if (( segment_[i] == 0 ) || ( strlen(pom_r) > max_ret )) { // je koniec retazca
	 strlwr( pom_r );
	 str_delete( pom_r,' ' );
	 if( strstr( pom_r,"temp=" ) != NULL ) {	// ideme tmp adresar
	   strcpy( temp,strtemp( pom_r,"=" ) );
	   strcat( temp,"\\" );
	   return( temp );
	  }
	 strcpy( pom_r,"" );
	}
  }
 return( temp );
}
 
 
//************************************************************************//
// STR_DELETE odstran medzery a male konvertuj na velke pismena      //
//                               2.11.1997 //
//************************************************************************//
 
char *str_delete( char *z_str, char aky_str )
{
 char pom_r[max_ret];
 int i=0;
 
 strcpy( pom_r,"" );
 while ( strlen(z_str) > i ) {
    if ( z_str[i] != aky_str ) {
	  strcat( pom_r," " );
	  pom_r[ strlen( pom_r )-1 ] = z_str[i] ;
	 }
    i++;
   }
 
 strcpy( z_str, pom_r );
 return( z_str );
}
 
//************************************************************************//
// STRSPOJ k retazcu pom_r pripoji char znak               //
//                              30.10.1997 //
//************************************************************************//
 
char *strspoj( char s1[], char s2[] )
{
 strcpy( s12,s1 );
 strcat( s12,s2 );
 return ( s12 );
}
 
 
//************************************************************************//
// STRTEMP odstrani od_ret a ostane len path na TEMP           //
//                              30.10.1997 //
//************************************************************************//
 
char *strtemp( char pom_r[], char od_ret[] )
{
char temp_path[max_ret];
int i;
 
 strcpy( temp_path,"" );
 for( i=strcspn( pom_r,od_ret )+1; i<=strlen( pom_r); i++ ) {
   strcat( temp_path," " );
   temp_path[ strlen( temp_path )-1 ] = pom_r[i] ;
  }
 
 return( temp_path );
}
 
//************************************************************************//
// Ako pomocka pre spravu pamate vypisuje ako som na tom s volnou pamatou //
// nieco nieje OK                       10.11.1997 //
//************************************************************************//
 
void pamet( void )
{
char pom[ 80 ];
 
 sprintf( pom, "[%7lu b]",(unsigned long) coreleft() );
 tlac_retazec(_stlpcov - 23 ,0,0x70, pom );
 tlac_cas();
}
 
/*----------------------------------END-------------------------------------*/