Program rieši problém generovania testov prostredníctvom Boolovskej diferencie

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: Programy v C, C++

Program: Prac_ndf.cBooldif.zip
Súbor exe: Booldif.exe
Potrebné: Adresar.cColor.cDerivac.cError.cFunkcie.cHelp.cKey.cLine_edi.cMain.cMenu.cObsluha.cOkno.cPrac_ndf.cSlovnik.cSlov_fon.cStatist.cUtil.cVideo.cVystupy.cAdresar.hColor.hDefine.hError.hFunkcie.hGlob.hKey.hLine_edi.hMbooldif.hMenu.hOkno.hSlov_fon.hUtil.hVideo.h
Príklady: Example.zipBin_10_o.ndfBin_10_o.ndfBin_1and.ndfBin_2rad.ndfBin_3rad.ndfBin_4rad.ndfHard.ndfI_reg_lo.ndfReg_jk.ndfScitac_s.ndfScp_1rad.ndfScp_2rad.ndfScp_2r_1.ndfScp_3rad.ndfScp_4r_2.ndfScp_6r_3.ndfScp_8r_4.ndfSc_1r_pj.ndfSc_1r_sj.ndfSc_1_aoi.ndfSc_2r_4.ndfSc_3r_6.ndfSc_7400n.ndfSc_aon.ndfSimp3_a.ndfSimp3_b.ndfSimp4_a.ndfSimp4_b.ndfSimp4_c.ndfSimp6_a.ndfTest_vod.ndfZle.ndf
Manual: Prirucky.zip

Program rieši problém generovania testov prostredníctvom Boolovskej diferencie. Riešenie vyplýva z metódy matematicej derivácie logických zápisov funkcie v tvare Boolovského zápisu. Vytvára vektory porúch pre daný obvod, pričom zohľadňuje všetky vetviace sa vodiče. Výsledkom je úplný test.
Je implementovaný v programovacom jazyku C pre operačný systém MS-DOS, alebo iný s ním kompatibilným. Program je vhodný pre interaktívny spôsob komunikácie s užívateľom, čo umožňuje pohodlné pracovné prostredie podobné systémom Turbo Vision.

Ako príklad skúste nasledovné.
 • Menu->Voľby->Vstup->Zo Súboru. Vyberte si niektorý z ukážkových súborov.
 • Menu->Činnosť->Boolovské diferencie->Primárne vodiče
 • Menu->Činnosť->Boolovské diferencie->Vnútorné vodiče
 • Menu->Výsledky - môžete si pozrieť výsledky práce programu


POZNÁMKA: Zdrojové kódy ktoré simulujú prostredie Turbo Vision niesu dielom autora.
/*****************************************************************************
*                                      *
*                Subor VIDEO.H                *
*                                      *
*****************************************************************************/
 
void vypln_okno( int lavy,int horny,int pravy,int dolny,char znak, unsigned char attr );
int tlac_retazec( unsigned int stlpec,unsigned int riadok,unsigned int attr, char *ret );
int tlac_znak( unsigned int stlpec,unsigned int riadok,unsigned int attr, char znak );
int nastav_atribut( unsigned int stlpec,unsigned int riadok,unsigned int attr );
int tlac_desiatkove_cislo( unsigned int stlpec,unsigned int riadok,
			  unsigned int attr,unsigned int cislo );
int tlac_binarne_cislo( unsigned int stlpec,unsigned int riadok,
			 unsigned int attr,unsigned int cislo,int pocet_bitov );
void tlac_do_konca_riadku( unsigned int stlpec,unsigned int riadok,
			  unsigned int attr,char znak );
void vypni_kurzor( void );
void zapni_kurzor( void );
void presun_kurzor( int x,int y );
void inic_obrazovku( void );
int m8025 ( void );				// video mod 80 na 25
int m8030 ( void );				// video mod 80 na 30
int m13225( void );				// video mod 132 na 25
int m13230( void );				// video mod 132 na 30
 
/*----------------------------------END-------------------------------------*/