Program rieši problém generovania testov prostredníctvom Boolovskej diferencie

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: Programy v C, C++

Program: Prac_ndf.cBooldif.zip
Súbor exe: Booldif.exe
Potrebné: Adresar.cColor.cDerivac.cError.cFunkcie.cHelp.cKey.cLine_edi.cMain.cMenu.cObsluha.cOkno.cPrac_ndf.cSlovnik.cSlov_fon.cStatist.cUtil.cVideo.cVystupy.cAdresar.hColor.hDefine.hError.hFunkcie.hGlob.hKey.hLine_edi.hMbooldif.hMenu.hOkno.hSlov_fon.hUtil.hVideo.h
Príklady: Example.zipBin_10_o.ndfBin_10_o.ndfBin_1and.ndfBin_2rad.ndfBin_3rad.ndfBin_4rad.ndfHard.ndfI_reg_lo.ndfReg_jk.ndfScitac_s.ndfScp_1rad.ndfScp_2rad.ndfScp_2r_1.ndfScp_3rad.ndfScp_4r_2.ndfScp_6r_3.ndfScp_8r_4.ndfSc_1r_pj.ndfSc_1r_sj.ndfSc_1_aoi.ndfSc_2r_4.ndfSc_3r_6.ndfSc_7400n.ndfSc_aon.ndfSimp3_a.ndfSimp3_b.ndfSimp4_a.ndfSimp4_b.ndfSimp4_c.ndfSimp6_a.ndfTest_vod.ndfZle.ndf
Manual: Prirucky.zip

Program rieši problém generovania testov prostredníctvom Boolovskej diferencie. Riešenie vyplýva z metódy matematicej derivácie logických zápisov funkcie v tvare Boolovského zápisu. Vytvára vektory porúch pre daný obvod, pričom zohľadňuje všetky vetviace sa vodiče. Výsledkom je úplný test.
Je implementovaný v programovacom jazyku C pre operačný systém MS-DOS, alebo iný s ním kompatibilným. Program je vhodný pre interaktívny spôsob komunikácie s užívateľom, čo umožňuje pohodlné pracovné prostredie podobné systémom Turbo Vision.

Ako príklad skúste nasledovné.
 • Menu->Voľby->Vstup->Zo Súboru. Vyberte si niektorý z ukážkových súborov.
 • Menu->Činnosť->Boolovské diferencie->Primárne vodiče
 • Menu->Činnosť->Boolovské diferencie->Vnútorné vodiče
 • Menu->Výsledky - môžete si pozrieť výsledky práce programu


POZNÁMKA: Zdrojové kódy ktoré simulujú prostredie Turbo Vision niesu dielom autora.
//************************************************************************//
// VYSTUPY.C                               //
// Tuto su rutiny ktore vykonavaju neake vystupy na obrazovku       //
//                               27.8.1997 //
//************************************************************************//
 
#include "mbooldif.h"
#include "glob.h"
#include "key.h"
#include "video.h"
#include "error.h"
#include "okno.h"
#include "menu.h"
#include "util.h"
#include "funkcie.h"
 
 
//************************************************************************//
// nastavi farbu podkladu, pisma                     //
//                               25.8.1997 //
//************************************************************************//
 
void farba(int cback,int ccolor)
{
 if (cback>=0) textbackground(cback);
 if (ccolor>=0) textcolor(ccolor);
}
 
 
//************************************************************************//
// rozculi sa z uzivatelom                        //
//                               25.8.1997 //
//************************************************************************//
 
void ukonc(void)
{
 window(1,1,80,25);
 farba(BLACK,LIGHTGRAY);
 clrscr();
 farba(BLUE,YELLOW);
 cprintf("Diplomova praca: Boolovske diferencie 1997, Copyright Zdenko Sekerak (c) 1997");
 farba(BLACK,LIGHTGRAY);
}
 
 
//************************************************************************//
// zobrazi upraveny format NDF na obrazovku                //
// i: zapis_NDF                        27.8.1997 //
//************************************************************************//
 
void uloz_NDF( zapis_NDF *NDFka, char nadpis[], char meno[] )
{
FILE *tmp,*fopen();
char vystup[ max_ret ];
 
 tmp=fopen( strspoj( temp,meno) ,"a+t" );// tmp subor NDF.TMP BOOL.TMP
 if ( tmp == NULL ) {
  chybove_okno(chyba[17]);		// disk chraneny proti zapisu, alebo tak neako
  return;
  }
 
 fprintf(tmp,"\n%s",nadpis);
 if( NDF_do_ret( NDFka, vystup ) == TRUE ) fprintf( tmp,"%s", vystup );
   else
   if( NDFka->poc_NDF == 0 ) fprintf( tmp,"%s", ziaden );
              else fprintf( tmp,"%s", vstup_1 );
 fclose(tmp);
}
 
 
//************************************************************************//
// NDF_do_ret zapis z mojej vnutornej struktury do retazca        //
// i:NDF zapis, vetviaci sa vodic o:retazec          9.11.1997 //
//************************************************************************//
int NDF_do_ret( zapis_NDF *NDFka, char retazec[] )
{
int x,y;        // devky
 
 strcpy( retazec, "" );
 
 for ( x=1; x<=NDFka->poc_NDF; x++ ) {
   if ( NDFka->adept[x] == 1 ) strcat( retazec,"Ź" );
 
   for ( y=0; y<NDFka->pv_NDF; y++ ) {
     // tu budu tie ktore chcem mat vypisane
     if (( y >= (zac_subst-1) ) && ( zac_subst != 0 )) {
	  if ( NDFka->pNDF[x][y] == jclen ) strchar( retazec, subst_NDF.adept[ y-zac_subst+2 ] );
	  if ( NDFka->pNDF[x][y] == nclen ) strchar( retazec, 224-'a'+subst_NDF.adept[ y-zac_subst+2 ] );
      }
     else {
  	  if ( NDFka->pNDF[x][y] == jclen ) strchar( retazec, 'a'+ y );
	  if ( NDFka->pNDF[x][y] == nclen ) strchar( retazec, 224+ y );
      }
	 if ((( NDFka->pNDF[x][y] == jclen ) || ( NDFka->pNDF[x][y] == nclen )) &&
       ( y >= (zac_subst-1) ) && ( index[1] != ' ') )
      strchar( retazec, index[1] );
	}
   if ( x != NDFka->poc_NDF ) strcat( retazec," + " );
  }
 // ma len logicku I
 if(( NDFka->poc_NDF > 0 ) && ( NDFka->pv_NDF == 0 ))
   strcat( retazec, vstup_1 );
 
 // mam vobec neaky retazec
 if(( strlen( retazec ) == 0 ) || ( NDFka->poc_NDF == 0 )) return( FALSE );
                           else return( TRUE );
}
 
//************************************************************************//
// Ulozi to vsetko do suboru VYSTUP.BOL                  //
//                               8.10.1997 //
//************************************************************************//
 
void ukladaj_cinnost( char zariadenie[] )
{
char DOSprik[256];
 
 ret_do_NDF( ret_f, &h_fnc, TmpSubor[0] );	// upravi retazec, vyhodi zatvorky zbytocnosti
 sprintf( DOSprik,"if exist %s type %s >> %s" ,strspoj(temp,TmpSubor[5]), strspoj(temp,TmpSubor[5]), zariadenie );
 
 anti_ascii( TmpSubor[0], TmpSubor[5] );	// vstupna funkcia
 system( DOSprik );
 
 anti_ascii( TmpSubor[1], TmpSubor[5] );	// jednotlive derivacie
 system( DOSprik );
 
 anti_ascii( TmpSubor[2], TmpSubor[5] );	// slovnik
 system( DOSprik );
}
 
//************************************************************************//
// Na spodny riadok aktualneho okna vykreslije suradnice         //
// x,y ake suradnice vypisovat                 26.9.1997 //
//************************************************************************//
 
void suradnice( int x,int y )
{
 struct text_info ti;
 
 gettextinfo(&ti);			          // zistim suradnice
 window( ti.winleft,ti.wintop,ti.winright,ti.winbottom+1 ); // zvacsim okno
 
 gotoxy( 3,ti.winbottom-ti.wintop+2 ); cprintf(" Stpec=%2d Riadok=%2d ",x,y ); // zobrazim
 window( ti.winleft,ti.wintop,ti.winright,ti.winbottom );  // spat okno
 gotoxy( ti.curx,ti.cury );				  // spat suradnice
}
 
 
//************************************************************************//
// Zobrazi text od kolko na aktualnu suradnicu              //
//                               26.9.1997 //
//************************************************************************//
 
void zob_ria( Riadok tex, int riad, int od, int kolko )
{
int i;
 
 if ( tex.riadok == NULL ) return;
 if ( (od+kolko) > tex.dlzka ) kolko=tex.dlzka-od;
 gotoxy(1,riad);		// odkial zacat pisat !
 for ( i=od; i<od+kolko; i++ ) cprintf( "%c", tex.riadok[i] );
 clreol();
}
 
 
//************************************************************************//
// Otvori okno napise nadpis vyhradi window                //
// i:ako otvor_okno o:True/False                28.9.1997 //
//************************************************************************//
 
int view_okno(int xl, int yl, int xp, int yp, int atr1, int atr2, int typ_o, char m_okna[] )
{
 if ( otvor_okno(xl,yl,xp,yp,atr1,atr2,typ_o)==FALSE ) return FALSE;
 tlac_riadok_help(" ~F1 Pomoc ł ~Enter Pokra‡uj ~ESC Koniec ~TAB pohyb TAB ~¨Ąpky pohyb v okne ~F7 tla‡",atributy[4],atributy[5]);
 
 window(xl+2,yl+1,xp-2,yp-2);
 gotoxy( (xp-xl-strlen(m_okna))/2 ,1 ); cprintf("%s",m_okna);
 farba( atr2>>4, atr2 & 15);
 window(xl+2,yl+2,xp-1,yp-1);
 return TRUE;
}
 
 
//************************************************************************//
// Tu take namotavky, lebo nemozem volat zobraz_tmp s parametrom     //
// z MENU.DEF                         28.9.1997 //
//************************************************************************//
 
zobraz_tmp0 ( void )
{
int zx,zy;
char pom[ max_ret ];
 
 del_tmp( TmpSubor[0] );			// zmazeme, lebo inde ho pouzivam ako temporari
 strcpy( pom, ret_f );
 ret_do_NDF( pom, &h_fnc, TmpSubor[0] );	// upravi retazec, vyhodi zatvorky zbytocnosti
						// a vsetko to naperie do NDF struktury
 
 zx=_stlpcov/2-38;
 zy=_riadkov/2-11;
 if( view_okno(zx,zy,zx+76,zy+14,atributy[42],atributy[43],3," Vstupn  funkcia ")==FALSE) {
  chybove_okno( chyba[1] );
  return(1);
  }
 
 zapni_kurzor();
 zobraz_tmp ( TmpSubor[0],0 );
 vypni_kurzor();
 zatvor_okno();
 return(0);
}
 
 
//************************************************************************//
// ZOBRAZ_TMP1 zobrazi temp subor evidovany ako prvy           //
//                              30.10.1997 //
//************************************************************************//
 
zobraz_tmp1 ( void )
{
int zx,zy;
 
 zx=_stlpcov/2-38;
 zy=_riadkov/2-10;
 if( view_okno(zx,zy,zx+76,zy+20,atributy[42],atributy[43],3," Jednotliv‚ Boolovsk‚ diferencie ")==FALSE) {
  chybove_okno( chyba[1] );
  return(1);
  }
 
 zapni_kurzor();
 zobraz_tmp ( TmpSubor[1],0 );
 vypni_kurzor();
 zatvor_okno();
 return(0);
}
 
 
//************************************************************************//
// ZOBRAZ_TMP2 zobrazi temp subor evidovany ako druhy           //
//                              30.10.1997 //
//************************************************************************//
 
zobraz_tmp2 ( void )
{
int zx,zy;
 
 if(( slovnik.pv_NDF == 0 ) && ( slovnik.poc_NDF == 0 )) {
   chybove_okno( chyba[20] );
   return(0);
  }
 
 zx=_stlpcov/2-38;
 zy=_riadkov/2-10;
 if( view_okno(zx,zy,zx+76,zy+20,atributy[42],atributy[43],3," —pln˜ test s diagnostick˜m pokrytĄm ")==FALSE) {
  chybove_okno( chyba[1] );
  return(1);
  }
 
 zapni_kurzor();
 zobraz_tmp ( TmpSubor[2],0 );
 vypni_kurzor();
 zatvor_okno();
 return(0);
}
 
 
//************************************************************************//
// ZOBRAZ_TMP3                                    //
//                              30.10.1997 //
//************************************************************************//
 
zobraz_tmp3 ( void )
{
int zx,zy;
 
 zx=_stlpcov/2-38;
 zy=_riadkov/2-10;
 if( view_okno(zx,zy,zx+76,zy+20,atributy[42],atributy[43],3," Vektory porŁch ")==FALSE) {
  chybove_okno( chyba[1] );
  return(1);
  }
 
 zapni_kurzor();
 zobraz_tmp ( TmpSubor[3],0 );
 vypni_kurzor();
 zatvor_okno();
 return(0);
}
 
 
//************************************************************************//
// Zobrazi vysledok                            //
// o: opustil ESC takze uz dalej automaticky rezim      20.10.1997 //
//************************************************************************//
 
zobraz_tmp4 ( void )
{
int zx,zy,escape;
 
 zx=_stlpcov/2-38;
 zy=_riadkov/2-11;
 if( view_okno(zx,zy,zx+76,zy+23,atributy[42],atributy[43],3," Medziv˜sledok Boolovskej diferencie ")==FALSE) {
  chybove_okno( chyba[1] );
  return(1);
  }
 
 zapni_kurzor();
 escape=zobraz_tmp ( TmpSubor[3],0 );
 vypni_kurzor();
 zatvor_okno();
 return(escape);
}
 
 
//************************************************************************//
// Zobrazi vysledok a nezavrie okno, aby mohol skusat uzivatela      //
// o: opustil ESC takze uz dalej automaticky rezim      20.10.1997 //
//************************************************************************//
 
zobraz_tmp5 ( void )
{
int zx,zy;
 
 zx=_stlpcov/2-38;
 zy=_riadkov/2-10;
 if( view_okno(zx,zy,zx+76,zy+14,atributy[42],atributy[43],3," Medziv˜sledok Boolovskej diferencie ")==FALSE) {
  chybove_okno( chyba[1] );
  return(1);
  }
 
 zapni_kurzor();
 zobraz_tmp ( TmpSubor[3],1 );
 return(0);
}
 
//************************************************************************//
// Zobrazi vysledok vsetkych boolovskych vektorov poruch         //
//                              12.11.1997 //
//************************************************************************//
 
zobraz_tmp6 ( void )
{
int zx,zy;
 
 zx=_stlpcov/2-38;
 zy=_riadkov/2-10;
 if( view_okno(zx,zy,zx+76,zy+20,atributy[42],atributy[43],3," Kroky testu pre jednotliv‚ poruchy ")==FALSE) {
  chybove_okno( chyba[1] );
  return(1);
  }
 
 zapni_kurzor();
 zobraz_tmp ( TmpSubor[6],0 );
 vypni_kurzor();
 zatvor_okno();
 return(0);
}
 
 
//************************************************************************//
// Zobrazi hocaky subor do vymedzeneho okna                //
// siroky MAX_RET s poctom riadkov MAX_RIA           26.9.1997 //
//************************************************************************//
 
int zobraz_tmp ( char meno[], int iba_view )
{
 
FILE *tmp,*fopen();
char riadok[max_ret],ch[1];
Riadok riadky[max_ria];
int x,y,i,kl;				// devky
int xo,yo;				// velkost okna
int xr,yr;				// relativne suradnice v okne
struct text_info ti;
 
 tmp=fopen( strspoj( temp,meno) , "r" );
 if ( tmp==NULL ) 	   		//error
  {
  chybove_okno(chyba[18]);		// disk chraneny proti zapisu, alebo tak neako
  return(0);
  }
 
 for ( y=0; y<max_ria; y++ ) {
   riadky[y].riadok=NULL;	// znulujeme
   riadky[y].dlzka=1;
   }
 clrscr(); y=1;
 
 // nacitame a zaroven alokujeme pamat
 do {
  strcpy(riadok,""); strcpy(ch," "); x=0;
  do {
    i=fscanf(tmp,"%c",&ch[0]);		// najprv riadok
    if ( (ch[0]!='\r') && (ch[0]!='\n') && ( i==1 ) )
	  strcat( riadok,ch );
	 else
	  strcat( riadok," ");
    x++;
    } while ( (!feof(tmp)) && (ch[0]!='\r') && (ch[0]!='\n') && ( i== 1 ) );
 
  if (( ( (char*) riadky[y].riadok ) = (char*) farmalloc( strlen(riadok)+1 )) == NULL ) {
	chybove_okno(chyba[1]);
	return(0);
    }
 
  min_mem = min_mem + strlen(riadok) +8;
  pamet();          // ukaz ako si na tom z pametou
  strcpy( riadky[y].riadok, riadok );
  riadky[y].dlzka=x;
  y++;
  } while ( !feof(tmp) );
 
 fclose(tmp);
 // uff uz mame nacitane !!!
 
 if ( Vystup == SUB ) {		  // ukladaj do vystupu subor VYSTUP.VYS
   anti_ascii( meno, TmpSubor[5] );// zapisujeme, tak odstranime diakritiku
   sprintf( riadok, "type %s%s >> %s", temp, meno, TmpSubor[4] );
   system( riadok );
  }
 
 // kreslime
 gettextinfo(&ti);		   // zistim suradnice
 xo=ti.winright-ti.winleft;	   // velkost okna to -1 je taka finta
 yo=ti.winbottom-ti.wintop+1;	   // aby na poslednom riadku neroloval obrazovku
 
 for( y=1; y<=yo; y++ )
  if (riadky[y].riadok != NULL ) zob_ria( riadky[y],y,0,xo );
 
 x=1; y=1; xr=1; yr=1;
 suradnice(x,y);
 gotoxy(xr,yr);
				   // len zobraz a necakaj na stlacenie kl
 if (!iba_view)           // dalej uz to zariadim
 do {				   // ActiveX move s tym mojim textom
    kl=key();
    switch ( kl )
	 {
     case F7:  // tlac toto okno
           anti_ascii( meno, TmpSubor[5] );
           sprintf( riadok, "type %s%s >> PRN", temp, TmpSubor[5] );
           system( riadok );
          break;
 
	 case LEFT: xr--;x--;
		  if ( xr<1 )
		    {
		    if ( x>0 ) {
			  for ( i=1; i<=yo; i++ )
			    zob_ria( riadky[i+y-yr],i,x-xr-1,xo );
			 }
			 else x++;
		    xr++;
		    }
		  break;
 
	 case RIGHT: xr++;x++;
		   if ( xr>xo )
			{
			if ( x<max_ret ) {
			  for ( i=1; i<=yo; i++ )
			    zob_ria( riadky[i+y-yr],i,x-xr+1,xo );
			 }
			 else x--;
			xr--;
			}
		   break;
 
	  case UP: yr--;y--;
		   if ( yr<1 )
			{
			if ( y>0 ) {
			  gotoxy(1,1);
			  insline();
			  zob_ria( riadky[y],1,x-xr,xo );
			 }
			 else y++;
			yr++;
			}
		   break;
 
	 case DOWN: yr++;y++;
		   if ( yr>yo )
			{
			if ( riadky[y].riadok != NULL ) {
			  gotoxy(1,1);
			  delline();
			  zob_ria( riadky[y],yr-1,x-xr,xo );
			 }
			 else y--;
			yr--;
			}
		   break;
 
	  case PGUP: for( i=0; i <= yo; i++ ) {
		    yr--;y--;
		    if ( yr<1 )
			 {
			 if ( y>0 ) {
			   gotoxy(1,1);
			   insline();
			   zob_ria( riadky[y],1,x-xr,xo );
			  }
			  else y++;
			 yr++;
			 }
		    }
		    break;
 
	 case PGDOWN: for( i=0; i <= yo; i++ ) {
			yr++;y++;
			if ( yr>yo )
			  {
			  if ( riadky[y].riadok != NULL ) {
			   gotoxy(1,1);
			   delline();
			   zob_ria( riadky[y],yr-1,x-xr,xo );
			   }
			   else y--;
			  yr--;
			  }
			}
		    break;
 
	 case HOME: xr=x=1;
		   for ( i=1; i<=yo; i++ )
			 zob_ria( riadky[i+y-yr],i,0,xo );
		   break;
 
	 case END: xr=x=riadky[y].dlzka;
		   if ( xr>xo ) xr=xo;
		   for ( i=1; i<=yo; i++ )
			 zob_ria( riadky[i+y-yr],i,x-xr,xo );
		   break;
 
	 case TAB: for ( kl=0; kl<8; kl++ )	// nechce sa midefinovat novu premennu
			 {
			 xr++;x++;
			 if ( xr>xo )
			   {
			   if ( x<max_ret ) {
				for ( i=1; i<=yo; i++ )
				  zob_ria( riadky[i+y-yr],i,x-xr+1,xo );
				}
			   else x--;
			 xr--;
			 }
			}
		   kl=0;
		   break;
 
	 }		// end of switch
   suradnice( x,y );
   gotoxy(xr,yr);
 
 } while ( (kl != ENTER) && (kl != ESC) );
 // milosi koncime
 
 // nech ma v pamati poriadok
 for ( y=max_ria-1;y>=0; y-- )
   if ( riadky[y].riadok !=NULL ) farfree( riadky[y].riadok );
 pamet();
 return (kl) ;
}
 
 
//************************************************************************//
// Prevedie negovany tvar pismena na pekne a s "dlznom"          //
// i retazec o:upraveny retazec                18.10.1997 //
//************************************************************************//
 
void moje_ascii( char ret_asc[] )
{
int i;
 
 strcpy( ret_asc, ret_asc );
 for (i=0; i<strlen(ret_asc); i++ )
   if (( ret_asc[i] >= 'A') && ( ret_asc[i] <= 'Z' ))
	 ret_asc[i] = ret_asc[i]+( 224 - 'A' );
}
 
//************************************************************************//
// NORM_SUBOR vyrovna prave okraje v subore WORDovske CTRL+J       //
// i:meno suboru o:upraveny subor               30.10.1997 //
//************************************************************************//
void norm_subor( char meno[] )
{
FILE *f,*fopen();    // jasne ?
FILE *g,*fopen();    // jasne ?
int i;         // devka
char ch;        // devka 2
int ci_x;        // kolko znakov na riadok ?
int sirka=0;      // sirka riadku
char riadok[ max_ret ]; // do toho budem nacitavat
char pom[ 256 ];    // smola
char pznak,ppznak;   // posledny znak, predposledny znak
 
 f=fopen( strspoj( temp,meno ) ,"r+t" );// tmp subor SLOVNIK.TMP
 if ( f == NULL ) {
  chybove_okno(chyba[17]);		// disk chraneny proti zapisu, alebo tak neako
  return;
  }
 
 // aky je najsirsi riadok ???
 do {
  riadok[0]='\0'; ci_x=0;
  do {
    i=fscanf(f,"%c",&ch);		// najprv riadok
    if ( (ch!='\r') && (ch!='\n') && ( i==1 ) ) strchar( riadok,ch );
    ci_x++;
    } while ( (!feof(f)) && (ch!='\r') && (ch!='\n') && ( i== 1 ) );
   // je sirsi ako som si myslel
   if( strlen( riadok ) > sirka ) sirka = strlen( riadok );
  } while ( !feof(f) );
 
 // zotvorime, otvorime, a citame odznova, ale uz budeme opravovat
 fclose(f);
 f=fopen( strspoj( temp,meno ) ,"r+t" );    // tmp subor SLOVNIK.TMP
 g=fopen( strspoj( temp,TmpSubor[5] ) ,"w+t" ); // tmp subor
 
 do {
  // precitame
  riadok[0]='\0'; ci_x=0;
  do {
    i=fscanf(f,"%c",&ch);		// najprv riadok
    if ( (ch!='\r') && (ch!='\n') && ( i==1 ) ) strchar( riadok,ch );
    ci_x++;
    } while ( (!feof(f)) && (ch!='\r') && (ch!='\n') && ( i== 1 ) );
 
  // upravime
  if( strlen( riadok ) > 2 ) {
    pznak = riadok[ strlen( riadok ) -1 ];
    ppznak = riadok[ strlen( riadok ) -2 ];
    riadok[ strlen( riadok ) -1 ] = '\0';
    // doplnime az do konca predposlednym znakom
    for( i= strlen( riadok ); i < sirka; i++ )
      strchar( riadok, ppznak );
    // naspat sem buchneme posledny znak
    strchar( riadok, pznak );
   } // end if( strlen( riadok ) > 2
  // zapiseme
  fprintf( g, "%s\n", riadok );
 } while ( !feof(f) );
 
 // zatvarame, skoncilo sa carovanie
 fclose(f);
 fclose(g);
 
 // premenujeme
 // a co ja viem preco najprv strcpy ???
 strcpy( pom, strspoj( temp,TmpSubor[5] ));
 sprintf( riadok, "type %s > %s", pom , strspoj( temp,meno ) );
 system( riadok );
}
/*---------------------------------END--------------------------------------*/