Zo vstupného súboru so 6 stĺpcami vyberie číslo častice - tretí stĺpec

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: Programy v C, C++

Program: Castice.cppCastice.zip
Súbor exe: Castice.exe
Potrebné: Ccastic.cppCcastic.h
Príklady: Vstup.txt

Zo vstupného súboru so 6 stĺpcami vyberie číslo častice - tretí stĺpec. Program pre všechny častice s týmto číslom vypočíta veličinu Pt. Pt = V ((px*px) + {py*py)), Px - 4 stĺpec, Py - 5 stĺpec. Vypočítané hodnoty sa zapíšu do vystupného súboru pt.txt. V prípade že Pt vyjde 0 nebo 0.0 atd., tak takáto hodnota sa do súboru nezapíše.
/* ========================================================================== */
/*                                      */
/*  CCastic.h                                */
/*                                      */
/*  Description                               */
/*  Header pro ccastic.cpp                          */
/*  Trida vypocita rapitity castice pt nad souborem podle vzorce.      */       
/*                                      */
/* ========================================================================== */
 
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
 
#define TMP_FILE		"temp.$$$"
#define POC_CURSORS		300
 
// struktura castice
typedef struct CASTIC
{
	long por;
	int event;
	int poradi;
	int cislo;
	float px;
	float py;
	float pz;
	float y;
}
castic;
 
// trida
class CCastic
{
private:
	FILE *f;
	fpos_t filepos [POC_CURSORS];
	castic cs_cursor [POC_CURSORS];
 
	castic cs;
	int hcast;
	long lsize;
	long por;
	float m;
	char rz;
	int N;			// pocet pro virtualni event
 
public:
	CCastic(char* meno, float _m);
	~CCastic();
 
	void MoveFirst();
	void MoveNext();
	void MovePrev();
	void MoveLast();
	int IsEOF();
 
	void SetCursor(int i);
	void GetCursor(int i);
 
	void ClearCursor();
	void GetLineSize();	
	float CalcRapidity();
	float CalcFaktorC(castic cs2);
  float CalcPt();
	void SetM(float _m);
	castic GetCastice();
  castic GetCasticeCursor(int i);
	void ViewRuzica(long cislo=0);
 
	void CountN();
	int GetN();
};