Program na miešanie farieb metódami RGB, CMY, HSV, HLS

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: Programy v C, C++
fapa.pngProgram: Fapa.cHelp.cHelp.hMys.cMys.h
Súbor exe: Fapa.exe
Potrebné: Egavga.bgiHelp.txtLitt.chrTrip.chr

Program ktorý názorne ukazuje spôsob miešania farieb na základe týchto metód

Použité modely sú tieto:
RGB - red, green, blue (červená, zelená, modrá)
CMY - cyan, magenta, yellow (tyrkysová, fialová, žltá)
HSV - Hue saturation value
HLS - Hue lightness value
// HELP.C          Copyright (c) TrSek alias Zdeno Sekerak 
// Sucast programu Fapa.c. Obsahuje vsetko ohladom zobrazenia help  
// suboru. Precita subor help.txt.                  
// Na prvej strane zobrazi jednotlive moznosti miesania farieb.   
//                                  
// Datum:14.12.1994               http://www.trsek.com 
 
#include <graphics.h>
 
// nakresli obrazky v help okne
void obrazky ( void )
{
int xs,ys;
 
 xs=80,ys=80;
 setcolor(YELLOW);			/* help RGB */
 line(64+xs,74+ys,64+xs,4+ys);
 line(64+xs,74+ys,150+xs,74+ys);
 line(64+xs,74+ys,9+xs,120+ys);
 outtextxy(68+xs,4+ys,"B modr ");
 outtextxy(9+xs,120+ys,"R Ÿerven ");
 outtextxy(140+xs,74+ys,"G zelen ");
 setcolor(DARKGRAY);
 bar3d(28+xs,52+ys,70+xs,103+ys,36,1);
 outtextxy(xs-30,ys-10,"RGB model");
 setcolor(YELLOW);
 outtextxy(64+xs,74+ys,"Ÿierna");
 outtextxy(xs,38+ys,"fialov ");
 outtextxy(75+xs,102+ys,"§lt ");
 outtextxy(110+xs,23+ys,"tyrkysov ");
 outtextxy(70+xs,39+ys,"biela");
 
 xs=80,ys=240;				/* help CMY */
 setcolor(YELLOW);
 line(64+xs,74+ys,64+xs,4+ys);
 line(64+xs,74+ys,150+xs,74+ys);
 line(64+xs,74+ys,9+xs,120+ys);
 outtextxy(68+xs,4+ys,"Y §lt ");
 outtextxy(9+xs,120+ys,"C tyrkysov ");
 outtextxy(140+xs,74+ys,"M fialov ");
 setcolor(DARKGRAY);
 bar3d(28+xs,52+ys,70+xs,103+ys,36,1);
 outtextxy(xs-30,ys-10,"CMY model");
 setcolor(YELLOW);
 outtextxy(64+xs,74+ys,"biela");
 outtextxy(xs,38+ys,"zelen ");
 outtextxy(75+xs,102+ys,"modr ");
 outtextxy(110+xs,23+ys,"Ÿerven ");
 outtextxy(70+xs,39+ys,"Ÿierna");
 
 xs=340;ys=80;				/* help HSV */
 setcolor(YELLOW);
 line(56+xs,15+ys,56+xs,133+ys);
 line(56+xs,133+ys,105+xs,133+ys);
 line(56+xs,133+ys,105+xs,120+ys);
 arc(53+xs,133+ys,0,20,40);
 setcolor(DARKGRAY);
 line(56+xs,133+ys,25+xs,40+ys);
 line(56+xs,133+ys,33+xs,58+ys);
 line(25+xs,40+ys,33+xs,58+ys);
 line(56+xs,133+ys,58+xs,58+ys);
 line(33+xs,58+ys,58+xs,58+ys);
 line(56+xs,133+ys,89+xs,40+ys);
 line(58+xs,58+ys,89+xs,40+ys);
 line(89+xs,40+ys,80+xs,20+ys);
 line(55+xs,20+ys,80+xs,20+ys);
 line(55+xs,20+ys,25+xs,40+ys);
 outtextxy(xs-30,ys-10,"HSV model");
 setcolor(YELLOW);
 outtextxy(-25+xs,40+ys,"tyrkysov ");
 outtextxy(20+xs,6+ys,"zelen  V");
 outtextxy(82+xs,6+ys,"§lt ");
 outtextxy(91+xs,38+ys,"Ÿerven ");
 outtextxy(15+xs,58+ys,"modr ");
 outtextxy(60+xs,58+ys,"fialov ");
 outtextxy(57+xs,40+ys,"biela");
 outtextxy(40+xs,135+ys,"Ÿierna");
 outtextxy(105+xs,105+ys,"H");
 outtextxy(105+xs,130+ys,"S");
 
 xs=340;ys=240;				/* help HLS */
 setcolor(YELLOW);
 line(56+xs,15+ys,56+xs,133+ys);
 line(56+xs,133+ys,105+xs,133+ys);
 line(56+xs,133+ys,105+xs,120+ys);
 arc(53+xs,133+ys,0,20,40);
 setcolor(DARKGRAY);
 line(56+xs,133+ys,14+xs,75+ys);
 line(56+xs,133+ys,100+xs,75+ys);
 line(56+xs,20+ys,14+xs,75+ys);
 line(56+xs,20+ys,100+xs,75+ys);
 ellipse(56+xs,75+ys,0,360,42,12);
 outtextxy(xs-30,ys-10,"HSL model");
 setcolor(YELLOW);
 outtextxy(-25+xs,68+ys,"tyrkysov ");
 outtextxy(20+xs,49+ys,"zelen ");
 outtextxy(82+xs,49+ys,"§lt ");
 outtextxy(91+xs,66+ys,"Ÿerven ");
 outtextxy(15+xs,86+ys,"modr ");
 outtextxy(60+xs,86+ys,"fialov ");
 outtextxy(68+xs,6+ys,"biela");
 outtextxy(40+xs,135+ys,"Ÿierna");
 outtextxy(105+xs,105+ys,"H");
 outtextxy(105+xs,130+ys,"S");
}